Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN ANAYASA'YA AYKIRILIK NEDENİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN ANAYASA'YA AYKIRILIK NEDENİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Şu Meclis Başkanı ve başkan vekilleri arasında şu Parlamentoyu İç Tüzük'e en uygun yönetenlerden biri sizsiniz, öteki arkadaşların hiçbirisine saygım yok ve burada yani bunda hakkınızı verelim. Çünkü burada onlar İç Tüzük...

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Güldal Hanım da mı öyle?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu... Neyse... Sen nasıl anlarsan anla, tamam mı kardeşim.

Şimdi, olay şu: Burada her şey kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak isteniyor. Şimdi bir MİT Kanunu gelmiş. MİT Kanunu'nda nedir? Artık MİT mensupları insanları öldürecek, yargı karşısına gidip yargılanmayacak. Yani, Tayyip Erdoğan kendine göre bir MİT kurmuş. MİT'in Başkanı olan kişi Ahmet Davutoğlu'yla beraber Hariciye Bakanlığında bir toplantı yapıyor, diyor ki: "Bizim bu Suriye'yle savaş çıkarmamız lazım." Diyor ki -gazeteler yazdı, kendileri de şey etti- MİT Başkanı olan kişi: "Gidelim, oradaki Süleyman Şah Türbesi'ne bir bomba atalım, oradaki Türk askerlerini öldürelim, ondan sonra da kıyameti koparalım. Yahu, bunlar bizim askerlerimizi öldürdüler. Suriye'ye harp ilan edelim."

Arkasında onun daha evveliyatı var; Reza Sarraf diye bir kişi, gelmiş bakanlarla temas kurmuş, arada bol paralar dönmüş. Bir tane, bakan sıfatını taşıyan adam diyor ki: "Reza, sana dokunanların... Senin önünde takla atarım, seni korurum." Bunların da birtakım paralar aldığı ortaya çıkmış. Bunu getirmişler Tayyip Erdoğan'a vermişler, Tayyip Erdoğan bunu nazara almamış. Ama bir "tape" var, "tape"de konuşma yapılıyor, diyor ki: "Oğlum, paraları sıfırladın mı?" "Yahu, sıfırladım baba ama 30 milyon euro kalmış." diyor.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Millet verdi onların cevabını, verdi çoktan.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Genç, biraz Tunceli'yle ilgilenin Tunceli'yle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, bu MİT bilmiyor muydu bu bakanların bu kadar yolsuzluk yaptıklarını, Tayyip Bey'in oğlunun evinin altında kasalar yerine büyük depolar kazıldığını, kasalar yerine paraların depolara taşındığını, bu depodaki paraların talimatla taşındığını? Eğer bu MİT doğru dürüst bir MİT olsaydı, milletin ve devletin menfaatini korusaydı bu konuşmalar yapıldığı zaman hemen Tayyip Erdoğan'ın oğlunun evini basardı, o paralara el koyardı, devletin çok güzel bir geliri olurdu arkadaşlar, devletin en azından 1 milyar dolar kârı olurdu. 1 milyar dolar ya! Bak, bunların hepsini bilerek konuşuyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Yahu, bunların hepsinin saçma olduğunun 30 Martta tescili yapıldı. Saçma sapan konuşuyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu durumdaki MİT'e, getiriyoruz, bir kanunla diyoruz ki: "Ey, MİT, sen herkesin bankalardaki hesabına el koyabilirsin, onun hesabını alabilirsin, insanları öldürebilirsin, istihbarat yapabilirsin ve operasyon yapabilirsin."

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Sayın Başkanım, size saygısızlık yapıyor, oradaki arkadaşın oturuşuna bakar mısınız, size saygısızlık yapıyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bu yeni bir JİTEM'dir. Yeni, faili belli olmayan... Türkiye'de bir katliam hareketinin yaratılması konusunda atılan bir adımdır.

Ya, şimdi, AKP'liler, bugün siz iktidardasınız, yarına başkaları gelir iktidara. Yani, siz, bu kadar, birtakım insanlara, hem adam öldürme yetkisini verirsiniz, operasyon yetkisini verirsiniz, iletişimi dinleme yetkisini verirsiniz... Bir kişi adam öldürecek, ondan sonra savcı bunu yakalayacak, hâkime gidecek, diyecek ki: "Ben MİT görevlisiyim." Ondan sonra, MİT görevlisi olduğu zaman siz bunu yargılamayacaksınız. Bu, dünyanın hangi ilkel, hangi karanlık ülkesinde bir kamu kurumunda görev yapan kamu görevlilerine verilebilir?

Şimdi, Tayyip Erdoğan bunu getirmekle zannediyor ki "Ben diktatörlüğümü ilan ettim, ondan sonra, kendi MİT'im kanalıyla benim karşımda direnen insanları tek tek öldüreceğim." Buna gücü yetmeyecek. Ha, ne olacak bu kanun çıktıktan sonra? Tabii, Türkiye'de çok büyük bir katliam olacak. İşte, MİT'in içine El Kaide'den, Müslüman Kardeşler'den, El Nusra'dan adamlar getirmiş, koymuş. Tabii, onlara güveniyor. Bunlar vasıtasıyla büyük katliamlara girişecek ama bu yanına kalmayacak. Arkadaşlar, bu millet o kadar karanlıklara göz yumacak karakterde değildir.

87'nci madde çok açık Sayın Başkan. 87'nci maddeye göre, benim önergemin işleme konulması gerekir. Sürem bittiği için, o zaman, 87'nci maddeyi nasıl yorumlarsınız, onu söyleyin. Yani, bizim, kanun teklifinin komisyona iadesini isteyen önerge 87'nci maddede belirtilmiştir. Bu, işleme konulmuyorsa bu fuzuli mi yazılmıştır, onun söylenmesini istiyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)