Konu:563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN BİR HÜKÛMET TASARISI OLARAK GENEL KURULA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİNE, ANAYASA'YA AYKIRILIK DÜZENLEMELERİ DE İÇEREN BU TEKLİFİN TEMEL KANUN OLARAK GÖRÜŞÜLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNA VE BAŞKANLIĞI USULE UYMAYA DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN BİR HÜKÛMET TASARISI OLARAK GENEL KURULA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİNE, ANAYASA'YA AYKIRILIK DÜZENLEMELERİ DE İÇEREN BU TEKLİFİN TEMEL KANUN OLARAK GÖRÜŞÜLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNA VE BAŞKANLIĞI USULE UYMAYA DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, bu Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik öngören bu teklifin ne kadar önemli olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisi üzerinde görüşlerimi ifade ederken ortaya koymuştum.

Gerçekte bir Hükûmet tasarısı olarak gelmesi gereken bir düzenleme bir teklif olarak buraya gelmiştir. Hiç kimse bana milletvekillerinin teklif verme özgürlüğü çerçevesinde bu teklifi verebileceklerini ifade etmesin. Teklifi Millî İstihbarat Teşkilatı hazırlamıştır, milletvekilleri imzasıyla Parlamentoya gelmiştir. Yani arkasında Hükûmet olan bir teklifi, Hükûmet, kendi Bakanlar Kurulunda Başbakanın imzasından geçirerek buraya getirmekten kaçınmıştır.

Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına geldiği süreçte, Millî İstihbarat Teşkilatı, basın haberlerine göre sadece iktidar partisi grubuna bilgi vermiştir. Bir demokraside, Parlamentoda grubu bulunan veya grubu olsun olmasın milletvekili olan herkesin bu bilgiyi edinme hakkı var iken bu bilginin sadece iktidar partisi grubuna hasredilmiş olmasının nedeni nedir?

Üçüncü olarak söyleyeceğim konu şudur: Bu kadar önemli düzenlemeleri içeren bir değişiklik teklifi, Anayasa'ya aykırılık düzenlemeleri de içeren bu teklifi, İç Tüzük'ün temel yasa maddesine dayandırarak buraya, kısa bir şekilde kısa zamanda görüşmek üzere getirmek yanlıştır. Temel yasa kabulü son derece yanlıştır. Temel yasanın hangi hâllerde olacağı İç Tüzük'te açık bir şekilde düzenlenmiştir. 1983 yılında çıkarılmış olan bu kanunun çeşitli maddelerinde değişiklik bir temel yasa tanımına girmemektedir. Usule uygun değildir efendim.

Ben sizi usule uymaya davet ediyorum ve bu sorularıma, açıklamalarıma cevap bekliyorum.