Konu:2004 Gemi Balast Suyu Ve Sedimanlarının Kontrolü Ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:73
Tarih:08/04/2014


2004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok vahim bir saldırı olmuştur Genel Başkanımıza. Bu bizi çok yaralamıştır yani sizlerin tahmini üzerinde, hem beni yaralamıştır, grubumu yaralamıştır, milleti yaralamıştır ve özellikle Tunceli halkını yaralamıştır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ama bu saldırı nasıl olmuştur? Tayyip Erdoğan öğleden evvel grupta yaptığı konuşmada "Bundan sonra bize, partimize söz atanlar en sert şekilde cezalandıracaktır." demiştir ve bunun bir işareti üzerine bu saldırı olmuştur. Saldırı özellikle tertip edilmiştir, getirilmiştir BDP'nin önünde yapılmıştır ve bu saldırı sonunda BDP'liler ile CHP'lilerin birbirine girmesini sağlamak için böyle bir tertip de olduğu görülmüştür.

Şimdi değerli milletvekilleri, biz burada AKP iktidarının yaptığı yolsuzlukları, hukuksuzlukları, talanları dile getirdiğimiz zaman bize saldırıyorlar. Yahu, siz yapmayın da biz de burada söylemeyelim bunları. Böyle bir şey olur mu!

Şimdi, bakan koltuğunda oturması gereken Ahmet Davutoğlu nerede? Arkadaşlar, bakın, Dışişleri Bakanlığında bir toplantı yapılıyor ve MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Müsteşarı ile Genelkurmay İkinci Başkanı konuşuyorlar. Bu konuşma casusluk suçudur aslında, tamam ama kamuoyuna yansıyor. Bu, tamamen Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir tertip. Burada ne konuşuluyor? Efendim "Süleyman Şah Türbesi'nde nöbet tutan askerlerimize saldıralım, onları şehit edelim, ondan sonra oradan bir iki tane bomba atalım ve buradan da Suriye'ye saldıralım."

Şimdi, arkadaşlar, bu konuşmanın kamuoyuna yansıması büyük bir casusluk faaliyetidir. Bu konuşmayı yapan Hükûmetin, bunu saklamamışsa evvela bu yönüyle istifa etmesi lazım.

İkincisi: Burada yapılan konuşma çok vahim ve ihanet konuşmasıdır. Yani siz, Suriye'ye savaş açmak için, gideceksiniz oradaki Türk askerlerini şehit edeceksiniz ve ondan sonra da Suriye'ye "Siz şehit ettiniz." deyip harp çıkaracaksınız. Kimliği ortaya çıkan bu kişilerin bir dakika dahi orada oturmaması lazım.

Bu konuşma niye yapıldı? Tabii şimdi, Tayyip Erdoğan "Paralel yapı, Fethullah Gülen." diyor ya, Fethullah Gülen'le Tayyip'in arasında bir uyuşmazlık yok. Bunlar tamamen bu seçime mahsus olarak ortaya atılmış, uydurulmuş iddialardır. Ben, bunu her yerde söylüyorum. Ama, bu son casusluk olayı da sırf... Yani, gerçekten, biz de bu devletin milletvekilleri olarak... Yani bu kadar, devletin en gizli organlarında kalması gereken sözleri demek ki bunlar kamuoyuna yansıttıklarına göre -bu suçtur- hakikaten, sanki Hükûmete yani hak vermek gibi bir safhaya geldik. Tabii ki yani suç casusluk suçudur. Ama sırf, son anda böyle bir ifşaatta bulunarak "Bakın, işte, ey vatandaşlar, Dışişlerinde aldığımız konuyu getiriyorlar ifşa ediyorlar..." Bunu ifşa eden bu 4 kişiden biridir veya Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır, evvela bunların hepsinin istifa etmesi lazım. Demokratik bir ülkede, şerefli ve haysiyetli iktidarın olduğu bir ülkede insanlar bu derece ağır bir suç işledikleri zaman bir dakika o makamı işgal edemezler, bir dakika o makamlarda bulunamazlar.

Defalarca söyledim, şimdi, Halk Bankasında Genel Müdür yani evinde 4,5 milyon dolar bulunan adam... Dedi ki Tayyip Bey: "Bu, bankanın parası değil." Bakın, arkadaşlar, biz KİT Komisyonunda inceleme yaptık, burada AKP'li milletvekilleri de vardı. Halk Bankasında bir kişiye 575 milyon dolar, bakın arkadaşlar, bir kişiye 575 milyon dolar kredi veriliyor, ondan sonra bu kredi batıyor. Kredi batınca Genel Müdür güya teminat gösterilen gayrimenkulleri paraya çevirmeye çalışıyor, teminat gösterilen gayrimenkullere bakıyorlar ki hazine arazileri! Ya, şimdi, arkadaşlar, bakın, bir banka birisine 575 milyon dolar kredi veriyor; ondan sonra hangi aptal banka müdürü gidecek de bu kadar büyük bir kredi verecek ve bu kredi karşılığında hazinenin arazisini teminat alacak da bunun farkına varmayacak! Bunların hepsi danışıklı dövüş, hepsi bu yolsuzlukları ve suistimalleri örtbas etmek için ortaya atılan iddialardır. Siz bu iddiaların altından kalkamazsınız.

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunları hep senin karşına çıkaracağız, bu seçimde yaptığın oyunları, işte "Fethullah Gülen, paralel devlet." iddialarının ne kadar yalan olduğunu ortaya çıkaracağız ve seni bu milletin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ...yanında suçlu ilan edeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)