Konu:BAŞKANLIĞIN (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ'NİN OYLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI SIRASINDAKİ TUTUMUNUN TEAMÜLLERE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:72
Tarih:19/03/2014


BAŞKANLIĞIN (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ'NİN OYLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI SIRASINDAKİ TUTUMUNUN TEAMÜLLERE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; biraz önceki genel görüşme önergesinin oylaması İç Tüzük'e uygun yapılmadı, teamüllere uygun yapılmadı. Sayın Başkanın, o kürsüde, fezlekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunmama yönünde gösterdiği iktidar partisi yanlı tutum, Hükûmet yanlısı tutum maalesef genel görüşmenin oylamasında da kendisini göstermiştir, yanlışlıklar üstüne yanlışlıklar yapılmıştır.

Ben, doğal olarak, oturduğum yerden bu eleştiriyi Sayın Başkana yönelttim, o da kendisini savunuyor "hayır" diyor; öyle değil, ben bu işi başardım, yaptım anlamında ama sonra diyor ki: "Oy pusulasıyla yapılan oyları meğer ben dikkate almayı unutmuşum, o nedenle onları şimdi tekrar okuyorum, oylama sonucunu düzeltiyorum." Böyle bir oylamayı biz görmedik. Bugün Meclis Başkanlık makamı maalesef tarafsızlığını yitirmiştir. Orada tarafsız bir Meclis Başkanı değil, İç Tüzük'e bağlı bir Meclis Başkanı değil, Hükûmete ve iktidar partisine bağlı bir Meclis Başkanı oturmuştur. Bu tutumu, gerçekten, demokrasimiz adına, Parlamentomuz adına üzüntüyle karşılıyorum.

Burada bugün, son derece, demokrasi açısından üzüntü verici konuşmalar yapıldı, üzüntü verici uygulamalar yapıldı. Zamanım daha önceki konuşmalarda yeterli olmadığı için bazı şeyleri ifade etme imkânı bulamadım. Onu, burada, izninizle, bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına buraya çıkan Sayın Mustafa Şentop, benim bilmediğim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Grup Başkan Vekili olarak benim ve arkadaşlarımın bilmediği bilgileri kendisi burada aktardı. Çuvalların içinde ne kadar belge var, çuvalların ağzı mühürlü mü değil mi, raporlar içerisinde, fezlekeler içerisinde MASAK raporu var mı yok mu, bütün bunları ayrıntısıyla biliyor, değerlendiriyor. "Onları karşılaştırdım." diyor, "Orada MASAK raporu yok." diyor mesela. Demek ki muhalefet partilerinden gizlenen fezlekeler iktidar partisi milletvekillerine açılmış. Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek bürokratlarına bu dosyaları inceletirken, memurlarına inceletirken milletvekillerinden saklamıştır. Ve bu tutuma karşı da, Rıza Zarrab'ın korunması düşüncesiyle, Rıza Zarrab'a yönelik soruşturmayı önlemek amacıyla kendini ona siper etmiştir hem Adalet ve Kalkınma Partisi adına buraya çıkan milletvekilleri hem de Meclis Başkanlık makamı. Hayırlı olsun onlara bu tutum.

Ama bu soruşturmalar mutlaka açılacak, mutlaka bu yargılamalar yapılacaktır, hiç kimse çoğunluk gücüne güvenmesin, demokrasinin gereği yerine gelecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)