Konu:ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ'IN (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:72
Tarih:19/03/2014


ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ'IN (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuyu çarpıtmaya, saptırmaya gerek yok. Türkiye, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana olağanüstü bir dönemi yaşamaktadır. Türkiye'nin gündemi değişmiştir; siyasetin gündemi değişmiştir, halkın gündemi değişmiştir; halkın siyasete, siyasetçiye, iktidar partisine, bakanlara, Başbakana bakış açısı değişmiştir. Böylesi ağır bir travmayı toplum yaşıyor ve 17 Aralık soruşturmasıyla birlikte peşi sıra her gün bir soruşturma dosyası, bir dinleme kaydı medyaya, kamuoyuna intikal etmektedir. Savcıların düzenlemiş olduğu fezlekeler o günden bu yana Meclise intikal edememiş, nihayet 28 Şubat tarihinde, bütün engellemelere rağmen, Meclise intikal etmiş ama bugün de Başkanlığın İç Tüzük ve Anayasa tanımayan tutumu nedeniyle Meclisin bilgisine sunulmamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 17 Aralıktan bugüne kadar bu fezlekelerin, bu fezleke ekindeki dosyaların Meclise intikal etmesini bekledik. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Gazete haberleriyle, medya haberleriyle soruşturma önergesi verilmez. Meclis soruşturması ciddi bir iştir. Bir bakan hakkında onu Yüce Divana götürecek bir sürecin başlatılması için bütün delillerin Parlamentonun bilgisine sunulması gerekir. Geçmişteki tutumumuzla bugünkü tutumumuz arasında hiçbir fark yoktur. Hiç endişe etmeyin, bakanlar hakkındaki Meclis soruşturma önergelerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilecektir. Bugünkü gibi Adalet ve Kalkınma Partisinin yangından mal kaçırır gibi soruşturmanın üstünü örtmek, bakanları aklamak amacıyla vereceği Meclis soruşturma önergeleri gibi olmayacak bizim önergelerimiz.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Galiba geç kaldınız!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)