Konu:Başkanlığın Olağanüstü Toplantı Çağrısına Konu Olan Türkiye Büyük Millet Meclisine İntikal Eden Savcılık Dosyalarının İçeriğiyle İlgili Genel Kurula Bilgi Verilmemesi Yönündeki Uygulamasının İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:72
Tarih:19/03/2014


BAŞKANLIĞIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA KONU OLAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE İNTİKAL EDEN SAVCILIK DOSYALARININ İÇERİĞİYLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ UYGULAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Canikli aslında şunu demek istiyor: Bu fezlekeler burada okunursa duman oluruz. (CHP, MHP ve BDP sıralarından alkışlar) O nedenle elinden geleni yapıyor bu fezlekelerin okunmasını engellemek için.

Başkanlığın bugünkü tutumu Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır.

OKTAY SARAL (İstanbul) - O kara tarih CHP'de var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Başkanlık diyor ki: Bunlar "gizli.", Meclis Başkanı da "gizli" diyor. Ancak, Meclis Başkanının, 5 Mart 2014 tarihli, İnternet sitelerinde yer alan bir haberini okuyorum, gazetelerde de var, diyor ki: "Bunlar, gelen dosya iki ayrı talep 11 klasörden oluşuyor. Öyle 10-15 sayfalık bir evrak değil, bunu süratle incelemek mümkün değil. O nedenle Hukuk İşleri Müdürlüğüne havale ettim, onun öneminin de farkında olarak acele, ivedi bunu inceleyin, bir komisyon oluşturun, bir an önce bilgiye sunun diye. Yani, 11 klasör, yarım günde de bunların okunması mümkün olmadığı için cumartesiye yetişemedi. O nedenle 1 Mart 2014 tarihinde bunu Mecliste okuyamadık." Yani, bütün bu fezlekeler, onun ekindeki 11 klasör bürokratlardan gizli değil, onlar inceliyor ama milletvekillerinden gizli -evet, kutluyorum Sayın Başkan- eğer bu gizliyse bürokratlardan da gizli olacak. Bu bir kara lekedir. Bürokratlar her şeyi inceliyor, iktidar partisi her şeyi biliyor, hepsi ellerinde, incelediler, o nedenle bilgiye sunmuyorlar.

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) - Ne oldu halk iradesi, ne oldu?

OKTAY VURAL (İzmir) - Bekir Bozdağ biliyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup değerli milletvekili arkadaşlarım, korkmuyorsanız açın. Niye korkuyorsunuz? Eğer "Bunu paralel yaptı." diyorsanız, gelin işte paralel yapıyla da hesaplaşmanın zamanı, gelin bunları inceleyelim, soruşturalım. Meclisin bugüne kadarki gelenekleri, uygulamaları, Başkanın söylediğinin tam aksi istikamette. 3/12/1985 tarihli Meclis tutanağı önümde. Cumhuriyet savcılığından, bir eski bakanla ilgili olarak Meclis soruşturması önerisi geliyor, okunuyor, Parlamentonun bilgisine sunuluyor ve "Bütün dosyalar milletvekillerinin incelemesine açılmıştır." deniyor. Meclis Başkanı Necmettin Karaduman.

İkinci sunum, 1990'lı yıllarda, tarihi 16 Haziran 1992, Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk. Başbakanlık raporu yanında bir cumhuriyet savcılığı raporu da var, fezlekesi de var. Yine, bilgiye sunuluyor, dosyalar incelemeye açılıyor.

Üçüncü sunum, Bülent Arınç zamanında.

Ama şimdi, yıl 2014, 4 tane bakan olunca bundan kaçıyorsunuz.

Sayın milletvekilleri, Türkiye bu şekilde yoluna devam edemez. Türkiye 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...onurlu bir duruşu gerçekleştirmek zorundadır. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde sağduyulu milletvekili arkadaşlarımızın olduğuna yürekten inanıyorum.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Siz sağduyulu olun siz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu soruşturmayı kapatmaya yönelik Başkanlığın bu tutumunu burada kınıyorum. Grubun da, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun da buna kanmamasını diliyorum.

Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)