Konu:Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Recep Tayyip Erdoğan Sol gazetesi yazarı Erbil Tuşalp'e dava açmıştır ve açtığı davayı ifade özgürlüğü kapsamında kaybetmiştir. Bu dava neticesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 5 bin avroluk bir ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ödeme acaba hazinenin bütçesinden mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel bütçesinden mi yapılacaktır?