Konu:Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Deminki konuşmamda da ifade ettim, Parlamentonun daha tutuklu milletvekili sorunu vardı. Şu anda bir milletvekili hükümlü. Ciddi anlamda bir sorun var. Bu konuda bundan on beş yirmi gün evvel bir iyileşme bekleniyordu. Bir tıkanmaya neden oldu bu, herhangi bir ilerleme olmadı. Hükûmet olarak, bu konuda, bu milletvekili konusunda, Engin Alan Paşa konusunda -kendisine de söyledim- herhangi bir çabanız veya uğraşınız var mı? Bunu önümüzdeki günlerde Parlamentoda yasama görevini yapar hâle getirebilecek miyiz, onu soruyorum.

Bir de arkasından, son günlerde, bu son iki günde, 17 Aralık operasyonuna ilişkin, bu operasyonu yapan savcıların tutuklanacağına ilişkin gazetelerde haberler çıktı. Bu konuda bir duyumunuz var mı?

Teşekkür ederim.