Konu:Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bunu Komisyonda da görüşmüştük. 6'ncı maddede toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin düzenlemede "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği il ve ilçe belediye başkanlarının, sendika temsilcilerinin görüşü alınır." şeklinde bir ibare var. Bu ibarenin sonunda asıl yetkilinin vali olduğu gözüküyor. Eğer bu konuda vali kesin karar mercisi ise bu istişari görüşün bir önemi olmadığı kanısındayız. Bu konuda, bir oylama sonucunda, bir oylama yapılarak gerçek iradenin ortaya çıkması konusundaki düşünceniz nedir? Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum.

Teşekkür ediyorum.