Konu:TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Atalay, milletvekillerinin size soru sorması İç Tüzük'ten gelen bir hak, sizin de cevap vermeniz İç Tüzük'ten gelen bir yükümlülüktür ama ne yazık ki siz ve diğer bakanlar bizim bu sorularımıza cevap vermemektesiniz ve biz bu sorularımızı kendi özel işlerimizle veya sizinle ilgili özel işlerle ilgili sormayıp kamu işleriyle ilgili soruyoruz. Demin dört soru sordum, cevap vermediniz, yazılı bildireceğinizi de söylemediniz.

Bilal Erdoğan hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma var mıdır?

Reza Zarrab'la ilgili bir MİT raporu düzenlenip aylar öncesinden Başbakana ve Hükûmete verilmiş midir?

Yurt dışında Başbakanlığa tahsis edilen uçaklarla nakit taşınmış mıdır?

Malezya'dan sığınma hakkı isteyen Hükûmet üyeleri var mıdır?

Teşekkür ediyorum.