Konu:Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, aslında sorduğumuz ama yanıt alamadığımız bir soruyu tekrar sormak istiyoruz: Bilal Erdoğan'la ilgili olarak açılmış olan bir soruşturma var mıdır? Gerekçesi nedir?