Konu:TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Atalay, Yasin El Kadı isimli şahsın Türkiye'ye girmesi yasaklanmış mıdır, yasaklanmışsa hangi tarihte yasaklanmıştır, kaldırıldıysa hangi tarihte kaldırılmıştır? Yasin El Kadı yasaklıyken Türkiye'ye girmiş midir?

Reza Zarrab isimli şahısla alakalı olarak bundan aylar önce bir MİT raporu düzenlenmiş midir ve bu MİT raporunda Reza Zarrab'ın birtakım bakanlarla olağan dışı ilişkilere, maddi ilişkilere girdiği tespitleri var mıdır? Yurt dışına Başbakanlık tahsisli uçaklarda 10 milyon doların üzerinde olmak üzere döviz taşınması, yurt dışına çıkarılması veya yurt dışından getirilmesi bilgisi size ulaşmış mıdır, böyle bir durum var mıdır?

Bir de kabineden herhangi bir bakan ve ailesinin son dönemde Malezya'dan sığınma hakkı talep ettiğine ilişkin bir bilgi elinizde var mıdır?

Teşekkür ediyorum.