Konu:Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bu getirdiğiniz değişiklikle siyasi partilere yardıma ilişkin bir düzenleme var, buradaki oranı yüzde 3'e indiriyoruz. Bu seçim barajıyla ilişkin esas problem yani yüzde 10'luk barajla ilişkin Hükûmetin bir çalışması var mıdır? 2013 yılında yapılan açıklamalarda "Başkanlıkla ilişkin şeyi kabul edin, seçim barajını düşürelim, hatta Silivri'deki tutukluları bile serbest bırakalım." şeklinde Hükûmetin açıklamaları oldu. AB ülkelerinde hiçbir ülkede yüzde 10'a ilişkin bir baraj yok. Türkiye bu utancı ne kadar taşıyacaktır? 12 Eylül darbesiyle aramızda problem olduğunu söylüyorsunuz, o mirasa niye sahip çıkıyorsunuz merak ediyorum.

Teşekkür ediyorum.