Konu:TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, daha önce Hükûmetinizin açıkladığına göre, Alevi kesimin inanç ve ibadet sorunlarıyla ilgili ayrı bir çalışma yapıldığı söylenmişti. Bu konu hangi aşamadadır, ne tür çalışma yapıyorsunuz ve o çalışmayı yaparken ülkedeki Alevi, Caferi, Bektaşi kesimin temsilcileriyle, diğer siyasi partilerle bir istişareniz var mı?

İki, Gezi olayları sırasında Kamu Başdenetçiliği tarafından hazırlanan raporda, çok ciddi insan hakları ihlalleri olduğu tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili yine, İstanbul Valisinin yaptığı bir açıklamayla ilgili olarak hak ihlali tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili Hükûmetiniz ne yaptı yani Kamu Başdenetçiliğinin raporu var ancak siz rapor gereğince ne tür işlemler yaptınız vali ve diğer kamu görevlileri hakkında?

Teşekkür ediyorum.