Konu:BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ'UN 559 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN TÜMÜ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ'UN 559 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN TÜMÜ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Şimdi, az önce iktidar partisi adına konuşan arkadaşımız, benim konuşmama atfen, "Efendim, Aleviler de bu kapsamdadır." dedi. Benim orada demek istediğim budur yani bir defa, Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerine yasal statü tanımadan, bugün Hükûmetin resmî görüşü, Diyanetin resmî görüşü "Efendim, Müslümanların bir ibadethanesi, Hristiyanların bir ibadethanesi, Musevilerin bir ibadethanesi var. Dolayısıyla, Alevi kardeş, sen de İslam'ın tasavvufi bir yorumusun. Buyur, gel camiye, benim gibi ibadet et yani asimile ol." diyorsun. Dolayısıyla, bu anlamda bir ayrımcılık varken siz yalandan, bir inancın bir cüzünü -o da tartışmalı olan bir kısmını- getirip ona müdahaleyi ceza tehdidi altına sokarsanız bu bir çelişkidir, bu samimiyetsizliktir. Bunu demek istemiştim.

Teşekkür ediyorum.