Konu:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİNİ, YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE'DE BULUNMASINI VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN BİR BAŞKA ÜLKEYE GÖNDERİLMESİNİ AMAÇLAYAN 1 MART TEZKERESİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYİŞİNİN 11'İNCİ YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİNİ, YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE'DE BULUNMASINI VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN BİR BAŞKA ÜLKEYE GÖNDERİLMESİNİ AMAÇLAYAN 1 MART TEZKERESİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYİŞİNİN 11'İNCİ YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün, 1 Mart 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmeyen 1 Mart tezkeresinin on birinci yıl dönümü. Bu nedenle çok kısa bir şekilde bu konudaki görüşlerimi Genel Kurula ifade etmek istiyorum.

O tarihte, Hükûmet, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine gerekse yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına ve Türkiye üzerinden bir başka ülkeye gönderilmesini amaçlayan bir tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, o tarihte yapmış olduğu tarihî oturumda bu tezkereyi yeterli oyu bulamadığı için reddetmiştir. Salt çoğunluk sağlanamayan bu tezkere reddedilmiş sayıldı.

O günkü Parlamento, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi gruplarından oluşuyordu ve bu iki grubun, siyasi parti kaygılarının ötesine geçerek Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun "ret" oyu yanında Adalet ve Kalkınma Partisinden de aynı görüşü benimseyen arkadaşlarımızın vermiş olduğu "ret" oyları sonucu, kabul edilmeyen tezkereyle Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu tarihî bir sınav vermiştir. Ben o günkü Parlamento mensuplarını buradan saygıyla anıyorum, o günkü Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'a da buradan saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)