Konu:ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA TEKRAREN SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA TEKRAREN SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, ben bir soru sordum: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanunu oylamasında Barış ve Demokrasi Partisi neredeydi?

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Boykotçuyuz kardeşim, Allah Allah!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani "Her maddede önerge verdim.", "Önergemizin gerekçesi okundu."... Bunlar gerekçe değil; oylamada oy kullandınız mı, kullanmadınız mı?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Siz ne yaptınız? Bunu sormaya ne hakkın var?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siz kaç oy kullandınız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kullanmadınız, bıraktınız, gittiniz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Ya, boykot ettik Sayın Hamzaçebi.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Siz kaç oy verdiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani Barış ve Demokrasi Partisi gerçekten o yasaya karşı çıkmış olsaydı burada oylamada bulunur, "hayır" oyunu verirdi. Bir kişi bile "hayır" oyu verseydiniz ben Barış ve Demokrasi Partisinin "hayır" oyu vermiş olduğunu kabul edecektim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Biz boykotçuyuz, boykotçu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben, şimdi, sizin o yasa karşısında olduğunuzu düşünmüyorum çünkü oy vermediniz. Türkiye 17 Aralıktan bu yana rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalanıyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 18 kişi o yasaya karşıymış.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu kürsüden bir kez olsun bu konuda bir değerlendirme yapmadınız, bir kez olsun onunla ilgili aleyhte konuşmadınız. (CHP sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Aşk olsun. Ya, dün yolsuzluklarla ilgili araştırma önergesi indirdik.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili değerlendirme yaptınız, hatta şunu söylediniz, bir arkadaşımız şunu söyledi: "Bu paralar çalınıyorsa Türk hazinesinden çalınıyor. Bizi ilgilendirmiyor." değerlendirmesi yaptı.

Değerli milletvekilleri, bakın, samimi olalım, açık olalım. Bu gensoru, elbette Milliyetçi Hareket Partisinin takdiriyle gelmiştir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Çok ağır oldu, çok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Önemli bir konuyu görüşüyoruz ama Sayın Kaplan bir yandan diyor ki: "Bu gensoruyu niye Cumhuriyet Halk Partisi getirmedi." Öte yandan diyor ki: "Bu gensoruda Engin Alan yok, bizim tutuklu arkadaşlarımız yok." Doğru. Bir yandan "Bu gensoruyu niye getirmediniz?" diyorsunuz ama "Gensoruda da bunlar yok." diyorsunuz. Bunları birer çelişki olarak görüyorum. Sanırım Sayın Kaplan'a bir konuşma fırsatı yarattım, bunun için bana teşekkür edecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)