Konu:ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:71
Tarih:01/03/2014


ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru anayasal bir müessesedir, Meclis soruşturması anayasal bir müessesedir ve 17 Aralıktan bu yana Hükûmet, Sayın Başbakan, bazı eski bakanlar bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının konusu durumundadır; böylesi ciddi günler yaşıyoruz. Böylesi ciddi bir süreçte gensoru elbette ciddi bir müessesedir, Meclis soruşturması yine ciddi bir müessesedir; ancak bunları seçime doğru giderken, sıkıştırılmış bir takvim içerisinde biz Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmeyi doğru bulmadık, zaman olarak doğru bulmadık ama bunlar Cumhuriyet Halk Partisinin gündemindedir. Bunları verdiğimiz zaman biz sonuç alacağız Parlamentoda. Reddedilmek üzere bir gensoru vermeyi düşünmüyoruz, reddedilmek üzere bir Meclis soruşturması önergesi vermeyi düşünmüyoruz; sonuç alacağımız zaman bunları Parlamentoya getireceğiz, hepiniz göreceksiniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yeni bir operasyon var öyleyse.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İkinci söyleyeceğim şudur: Burada Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nı günlerce görüştük, sabahlara kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nı görüştük ve geçen cumartesi günü sabah onda onun oylamasını yaptık; buradaydık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Sayın Hasip Kaplan benim çok beğendiğim, sevdiğim bir siyasetçidir, bu kürsüyü heyecanla doldurur, ben de kendisini heyecanla gerçekten izlerim ama sormak istiyorum: Biz o yasaya "hayır" oyu verirken Barış ve Demokrasi Partisi neredeydi acaba?

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Tutanaklara bakın Sayın Hamzaçebi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kaç kişiyle "hayır" dediniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Neredeydi? Acaba hangi oyu kullandılar?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İki parti 18 kişiydiniz, iki parti.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Hamzaçebi, tutanaklara bakın, sizin muhalefetin 2 katı yok mu, bakın bakayım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Elektronik oylamada hangi oyu kullandılar, ben merak ediyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)