Konu:ÇORUM MİLLETVEKİLİ MURAT YILDIRIM'IN 562 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMA-SI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:70
Tarih:28/02/2014


ÇORUM MİLLETVEKİLİ MURAT YILDIRIM'IN 562 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMA-SI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son derece gerçeğe aykırı bir beyan bir kere. Yani, sizin ne yaptığınıza bakmak lazım, sizin ne yaptığınıza bakmak lazım. Düne kadar bu dershaneleri yukarıya koyan, kutsayan sizdiniz. Sizin döneminizde, 2002'den 2013'e kadar, dershane sayısı 2 katına çıktı, dershanelerdeki öğrenci sayısı da 2 katına çıktı. Yani, hem "Dershanelere karşıyız." diyeceksiniz hem "Onları bu sistemden kaldıracağız." diyeceksiniz hem de sizin on iki yıllık iktidar döneminizde sayıları 2 kat artacak. Şimdi de çıkacaksınız "Dershaneler bu sistemde yararlı değil zararlı, bunu kaldıracağız." diyeceksiniz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisinin eğitim programında bütün öğrenciler için, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün öğrenciler için fırsat eşitliği vardır. Yani ister Şırnak'ta okusun çocuğumuz, ister İstanbul'da okusun, ister İstanbul'un Levent'inde okusun, ister İstanbul'un Sultanbeyli'sinde okula gitsin, bütün öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği vardır. Bütün ana babaların çocuklarının iyi eğitim alma hakkı vardır, bu bir insanlık hakkıdır. Siz bu hakkı verdiniz mi? "Dershaneyi kapatıyorum." diyorsunuz. Elbette ideal bir sistemde dershane olmaz. Dershaneyi yaratan neden, millî eğitim sisteminin yetersizliğidir. Yarışma üzerine kurulu bir sistemde çocukları yıllardır perişan ettiniz, her sene sistem değiştiriyorsunuz. Şimdi "Bu sistemde hiçbir iyileşme yok, dershaneyi kaldırıyorum." diyorsunuz. Keşke CHP'nin programlarından biraz nasiplenebilmiş olsaydınız.

MURAT YILDIRIM (Çorum) - O fırsat geldi önünüze.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)