Konu:GENEL KURULDA SÖYLENEN KABA SÖZLERİ VE YAPILAN FİİLÎ SALDIRILARI ONAYLAMADIKLARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:69
Tarih:27/02/2014


GENEL KURULDA SÖYLENEN KABA SÖZLERİ VE YAPILAN FİİLÎ SALDIRILARI ONAYLAMADIKLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bir önceki oturumda hiçbir şekilde doğru bulmadığım olaylar meydana geldi. Genel Kuruldaki konuşmalar, o, meydana gelen olayların öncesinde esasen bir elektriklenmeye, bir gerginleşmeye doğru gitmeye başlamıştı. Daha sonra, bizim Mersin Milletvekili arkadaşımız Sayın Ali Rıza Öztürk'le benim aramda geçen bir konuşma sırasında Sayın Ali Rıza Öztürk'ün tutanaklara da geçmiş olan, doğru bulmadığım bir kelimesi oldu. Ben bu kelimeyi, bu hitabı, aramızdaki bu konuşma sırasında geçmiş olsa dahi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna yönelik olduğu için hiçbir şekilde onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Bu kelimeyi ben geri alıyorum, Sayın Ali Rıza Öztürk adına geri alıyorum.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Biz de iade ediyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ancak şunu da ifade etmekten geçemeyeceğim: Bu akşam yaşadığımız olayda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına kadar gelerek fiilî saldırıda bulunması, sıralarımızın arasına girmesi, arkadaşlarımıza yönelik fiziki saldırıda bulunması doğru değildir, hiçbir şekilde onaylamıyorum. Bir benzerini bir iki gün önce yaşadık, bu ikincisi oldu. Bu sırada bir arkadaşımız, yine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan bir milletvekilimizin fiilî saldırısına uğramıştır. Bu olayı da hiçbir şekilde onaylamadığımı, tasvip etmediğimi, Genel Kurulda ne kadar farklı fikirlere sahip olursak olalım, bu gerginliklere meydan vermeden görüşmeleri sürdürebilme gibi bir noktada hepimizin buluşabilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bu düşüncelerimi ifade ediyorum. Benzeri olayların hiçbir şekilde tekrar etmemesini diliyorum.

Teşekkür ederim.