Konu:562 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 8'inci Maddesinin Anayasa'nın Hukuk Devleti Ve Hak Arama Hürriyeti İlkelerine Aykırı Düzenlemeler İçerdiğine Ve Hükûmet İle Ak Parti Grubuna Bu Maddeyi Bir Kez Daha Değerlendirmelerini Tavsiye Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:69
Tarih:27/02/2014


562 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 8'İNCİ MADDESİNİN ANAYASA'NIN HUKUK DEVLETİ VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ İLKELERİNE AYKIRI DÜZENLEMELER İÇERDİĞİNE VE HÜKÛMET İLE AK PARTİ GRUBUNA BU MADDEYİ BİR KEZ DAHA DEĞERLENDİRMELERİNİ TAVSİYE ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu madde -biraz önce Sayın Haluk Eyidoğan'ın da belirttiği gibi- Anayasa'nın hukuk devleti ve hak arama hürriyeti ilkelerine aykırı düzenlemeler içermektedir. Ben, Sayın Bakana ve iktidar partisi grubuna bu maddeyi bir kez daha değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.

Çok kısaca bunları özetlemek isterim, çok vahim düzenlemelerdir bunlar. Birincisi: Okula dönüşmek isteyen dershanelere hazine mülkiyetindeki taşınmaz mallar yirmi beş yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle verilebilecek. Olabilir, tabii ki verilebilir. Ama verildikten sonra, yirmi beş yıl süreli irtifak hakkı tesis edildikten sonra, o kişi, lehine irtifak hakkı tesis edilen yatırımcı herhangi bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığına karşı bir dava açar ise yapmış olduğu sözleşme feshedilecek ve yapmış olduğu yatırım bedelsiz bir şekilde hazineye kalacak. Yani, varsayalım ki 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmıştır yatırımcı, bu yatırım bedelsiz bir şekilde hazineye kalacaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Çok kısa bir şey daha ilave etmek istiyorum Sayın Başkan. Bir de bu tip yerlerde kantin ve okul mahallindeki bazı yerler var ve bunlara yönelik olarak, kantin işleten kişilerle kira sözleşmesi yapılmış ise o kira sözleşmeleri de hiçbir tazminat söz konusu olmaksızın feshedilebilecektir. Bunlar son derece antidemokratik hükümlerdir. Ben maddeyi bir kez daha değerlendirmelerini Sayın Bakana tavsiye ediyorum.

Teşekkür ediyorum.