Konu:Başkanın Karar Yeter Sayısı İstenmeden Karar Yeter Sayısı Aramasının Anayasa'nın 96'ncı Maddesine Göre Doğru Bir Uygulama Olduğuna İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:14
Tarih:07/11/2013


BAŞKANIN KARAR YETER SAYISI İSTENMEDEN KARAR YETER SAYISI ARAMASININ ANAYASA'NIN 96'NCI MADDESİNE GÖRE DOĞRU BİR UYGULAMA OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce kimse karar yeter sayısını istemediği hâlde siz dediniz ki birleşime ara verince "Ben karar yeter sayısını istedim." Yaptığınız doğru ama bundan sonra da böyle yapacaksınız. Çünkü, karar yeter sayısı Anayasa'dan kaynaklanıyor. Anayasa'nın 96'ncı maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üçte 1 sayıyla toplanır, dörtte 1'inin bir fazlasıyla karar verir. Bu açık ve kesin bir anayasa hükmüdür. Dolayısıyla, bundan sonra...

BAŞKAN - Sayın Genç, konuyu değerlendirdik. Grup Başkan Vekilinizle görüşürseniz anlaşabilirsiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben de söyleyeyim, tutanaklara geçsin.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür etmene gerek yok.

BAŞKAN - Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, dinler misin beni?

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Dinlemeyin, hiç dinlemeyin.

KAMER GENÇ (Tunceli) -Sayın Başkan, beni dinler misin?

BAŞKAN - Lütfen Grup Başkan Vekilinizle görüşür müsünüz, lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada bir milletvekili konuşurken boynunu eğdiremezsin, boynunu dik tutmak zorundasın, başını dik tutacaksın; tamam mı?

BAŞKAN - Tutanaklara geçti.

Çok teşekkür ederim, sağ olun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evvela yaptığınız... Bakın, bundan sonra eğer buna riayet etmezsen Anayasa'yı ihlal etmiş olursun.