Konu:MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:68
Tarih:26/02/2014


MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Hükûmet sırasında oturan Nabi Avcı, Türk eğitimini öldürmek için özel görevli bir kişi. 4+4+4'te geldi -komisyon başkanı idi- komisyondaki o maddelerin 20'sini müzakeresiz geçirdi, biz orada söz istediğimiz hâlde söz isteyen yoktur diye getirdi buraya. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine geçen kara bir leke.

Ayrıca da şimdi getirmiş özel dershaneleri kapatıyor. Zaten kendilerinin istedikleri molla eğitimi, medrese eğitimidir Türkiye'de; eğitimi buna çevirmek için. İşte, özel dershanelerde matematik, fizik, kimya okutuluyor. Amacı, Türkiye'deki gençleri, okuyanları tamamen bilimden, teknolojiden ayırıp çağ dışı, okumayan, çalışmayan, düşünmeyen bir gençlik yaratmak istiyor. Dolayısıyla, ben bu kişiye soru sormaya tenezzül etmiyorum.