Konu:ANKARA MİLLETVEKİLİ FATİH ŞAHİN'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:68
Tarih:26/02/2014


ANKARA MİLLETVEKİLİ FATİH ŞAHİN'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Sayın Başbakanın, oğluyla arasında geçtiği iddia edilen... "İddia edilen" diyorum, hukuken böyle konuşmak zorundayım.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Niye yayınladınız o zaman grupta?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Niye yayınladınız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Saygısızlık yapmazsan...

HAMZA DAĞ (İzmir) - Saygısızlıkla ilgisi yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Beni dinle. (Gürültüler)

HAMZA DAĞ (İzmir) - Onu yayınlaman en büyük saygısızlık, en büyük saygısızlık senin yayınlaman!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Saygısızlık yapma, saygısızlık yapma! (Gürültüler)

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Başka kasetler var, onları da yayınlayın!

BAŞKAN - Devam ediniz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi...

HAMZA DAĞ (İzmir) - Genel Başkanına söyleseydin "Bunlar iddiadır." diye, "Yayınlamayalım." deseydin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz istediğiniz kadar laf atın.

Şimdi, buraya çıkan...

HAMZA DAĞ (İzmir) - Diyemezsin! Diyemezsin! "Diktatör" diyorsunuz...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...konuşmacılar, Sayın Başbakanla oğlu arasında geçen konuşmanın, doğal olarak, Sayın Başbakan tarafından "montaj" olarak nitelendirilmiş olması nedeniyle "montaj" olduğunu söyleyecekler.

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) - Değil mi montaj?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama insan Başbakanı savunmaya çalışırken biraz dersini çalışır, ona göre çıkar. "17 Aralıkta Sayın Başbakan Şebiarus törenlerindeymiş. Dolayısıyla, Şebiarus törenlerinde olan Başbakanın bu konuşmayı yapması mümkün değil."

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - 17 Aralıkta demedi ya, o iddia edilen montajla ilgili... Çarpıtıyorsun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bu konuşmayı yapan kişi İnternet'e girse, Başbakanlığın sitesine girse Başbakanın Şebiarus'daki konuşmasının saat kaçta olduğunu görebilir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - 13.48'de.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, çok güzel, çok güzel.

Sabah, ne zaman arıyor Sayın Başbakan oğlunu? Sabah sekizde. İkinci arama ne zaman? Saat on biri geçe. Başbakan Ankara'da daha, Şebiarus'a gitmemiş. Üçüncü konuşmayı ne zaman yapıyor? Gece, Şebiarus saatinde değil.

Bakın, Başbakanı savunayım derken Başbakanın bu konuşmaları yaptığını teyit etmiş oldunuz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hiçbir teyit eden yok. Ne biçim çarpıtıyorsunuz ya, bravo size!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Doğruyu söylemiyorsunuz. Biraz önce bir çukura düşmekten bahsediyordunuz, o sözünü ettiğiniz çukura siz düştünüz. (Gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan be!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başbakan zaten o çukurda, çıkmak için çabalıyor. Çıkmasını arzu ederim ama çıkmasını mümkün görmüyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)