Konu:BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz kanun teklifi çok temel olarak üç konuda düzenleme yapıyor diye özetleyebiliriz.

Birincisi, İnternet'le ilgili düzenlemeler. Daha önce kabul edilen İnternet yasasındaki yasakçı düzenlemeler burada atılan birkaç mütevazı adımla yumuşatılmak isteniyor ama kanunun özündeki yanlışlıklar hâlâ duruyor. Yani, yürütme organında müdahale yetkisinin olması kanunun temel sorunudur, o sorun henüz çözülmüş değildir.

İkinci olarak, Sağlık Bakanlığının kamu-özel iş birliğiyle yaptırmakta olduğu hastanelere ilişkin olarak yapılan düzenleme son derece yanlıştır. İhaleler yapılmış, sözleşmeler düzenlenmiş; bundan sonra, bu düzenlenmiş olan sözleşmelere o sözleşme şartlarını değiştirecek şekilde yasayla müdahale edilmektedir. Ayrıca, bu müdahale bugüne kadar düzenlenmiş olan sözleşmelerle de sınırlı değildir. Bu kanunun yayımından sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra, otuz yıl sonra yapılacak olan ihaleleri ve ihaleler sonrasında düzenlenecek olan sözleşmeleri de değiştirme yetkisini Sağlık Bakanlığı kendisine almaktadır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yasayla rekabet eşitliği bozulmaktadır, yasayla âdeta ihaleye fesat karıştırılmaktadır.

Bakın, değerli milletvekilleri, şu İhale Kanunu değişikliği merakınızı bir kenara bırakın. Bu konudaki her değişiklik Hükûmetinizin başına iş açmıştır, açacaktır. Burası karanlık bir alandır. Bunu bana anlatmaya geldi arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığından arkadaşlarımız geldi. Dedim ki: Bugüne kadar sorun yaşadı iseniz, yapılmış olan ihalelerde Bakanlığın yeteri kadar tecrübe sahibi olmaması nedeniyle bir sorun yaşamış iseniz bir geçici madde düzenlemesiyle bu sorunları aşalım; tarif edin o sorunları bu geçici maddede, bunu çözmeye çalışalım. Bunu anlayabilirim dedim. Ama bundan sonra, ilanihaye, sonsuza kadar bütün ihaleleri ve onların sözleşmelerini değiştirecek şekilde bir yetki almanızı ben kabul edemem. Sonra bir yatırımcı, bir milletvekilimizle, eski bir siyasi partinin bir milletvekiliyle bana geldi. "Aman, bu çok önemli bir madde." dedi. Aynı şeyi kendisine anlattım. Bana dedi ki: "Akif Bey, siz son derece haklısınız. Ben size 'Haksızsınız.' diyemem." dedi. Yatırımcının bile yanlış bulduğu -yani kendi bireysel çözümü açısından belki doğru buluyor olabilir ama- objektif esaslara göre kendine anlattığımızda yanlış bulduğu bir düzenlemeyi şimdi Sağlık Bakanlığı bir kanun maddesi olarak getiriyor. Kişilerin iyi niyetli olması yeterli değildir. Sağlık Bakanlığındaki arkadaşlarımıza "Kötü niyetlidir." diyemem, böyle bir düşüncem yok. Ama, bu uygulama idarenin elinde karanlık bir alan yaratmaktadır. Bu karanlık alanda her türlü yanlış şeyler olabilir. Bu, son derece yanlıştır.

Yine, jeotermal sularla ilgili düzenleme, ilgili yasadaki düzenleme yanlıştır. Bir yerde hangi yatırım yapılacak, buna Kalkınma Bakanının Başkanlığında muhtelif bakanlardan oluşan bir kurul karar verecek. Bırakalım, yargı bunu kendi kendine çözsün. Bugüne kadar yasalar bu şekilde gelmiş. Neden buna yasayla müdahale ediyoruz? Bunu doğru bulmuyorum.

Ve 2/B'yle ilgili birkaç değerlendirme yaparak konuşmamı bitireceğim. 2/B'yle ilgili olarak bugüne kadar Maliye Bakanlığına başvuran vatandaşımızın, hak sahibi olabilecek vatandaşımızın sayısı 817 bin kişidir; bunun 634 bini başvurmuştur. Başvuran kişilerden 545 bininin hak sahibi olabilecek şekilde kendisine satış yapılabileceği anlaşılmıştır. Yani "Toplam 817 bin 2/B arazisi kullanıcısından 545 bini satış yapılabilir konumda." denilerek Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmiştir ve daha başlangıçta 271 bin kişi bu yasanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Büyük umutlar vatandaşa verilmiştir ama bu vatandaşlar kapsam dışında bırakılmıştır. Satış yapılabilecek olan 545 bin vatandaşımızın da vatandaşımızın da 408 binine satış yapılmıştır. Yasanın şartlarının ne kadar yanlış olduğunu bu rakamlar ortaya koymaktadır. Buradaki düzenlemeler de çözüm olmayacaktır.

Yasanın olumlu düzenlemelerini destekliyoruz 2/B gibi ama olumsuz düzenlemelerini desteklemiyoruz.

Teşekkür ederim, iyi geceler dilerim. (CHP sıralarından alkışlar)