Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim kanun teklifimizde bir madde daha vardı, o da, 2008 yılında Japon yeni ve İsviçre frangına endeksli olarak konut kredisi kullanan vatandaşlarımızın kurun aşırı yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi. Bu amaca yönelik bir maddeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz teklifimizde düzenlemiştik. Teklifimiz iktidar partisi teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında onunla birleştirildi.

Yaklaşık 30 bin vatandaşımızın İsviçre frangı ve Japon yenine endeksli krediler nedeniyle doğan bir mağduriyeti vardır. O yıllarda, 2008 yılında, bankaya konut kredisi almak üzere giden vatandaşlarımız bankalar tarafından Japon yeni ve İsviçre frangına endeksli konut kredisi kullanmak üzere yönlendirilmiştir. Bankalar bunun gerekçesi olarak bu yabancı paralara endeksli kredilerde bu paraların değer kazanmıyor olması nedeniyle, son on yıldır Türk parasıyla olan seviyesinin, kurun, aynı seviyelerde seyretmiş olması nedeniyle son derece güvenli olduğunu vatandaşlarımıza ifade etmişlerdir ve vatandaşlarımız da bu krediyi bankaların yönlendirmesi nedeniyle kullanmışlardır. Türk lirası krediye göre son derece avantajlı, daha uzun vadeli, kefil, teminat gibi konularda çok daha esnek olan bu krediyi vatandaşlarımız kullanmıştır. Fakat, 2008 yılından sonra bu iki yabancı parada olağanüstü artış meydana gelmiş ve vatandaşlarımız olağanüstü zor duruma düşmüşlerdir. Kredilerinin taksitlerini ödeyememişler, taksitlerini ödeyemedikleri için birçok vatandaşımızın evi banka tarafından geriye alınmış, ev satışa çıkarılmış; vatandaşımızın 300 bin liraya almış olduğu ev banka tarafından 200 bin liraya satışa çıkarılmış ve vatandaşımız hem o evin kredi borcu nedeniyle bir zarara girmiştir hem evin daha düşük fiyatla satılmış olması nedeniyle zarara girmiştir. Böylesi çifte zarar nedeniyle psikolojisi bozulan, aile birliğini kaybeden, eşinden ayrılan, çocuklarından ayrı yaşamak durumunda kalan, çocuklarını okullarından almak zorunda olan birçok vatandaşımız, birçok aile ortaya çıkmıştır. Yıllardır, bu vatandaşlarımız "Derdimize çözüm bulun." diye Türkiye Büyük Millet Meclisine, milletvekillerimize mail gönderiyorlar, mektup gönderiyorlar, telefon ediyorlar, cep telefonlarımıza SMS mesajı gönderiyorlar. Bunu dikkate aldık Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bir teklif verdik. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu teklifimizin görüşülmesi sırasında iyi bir ortam oluştu, vatandaşlarımız oraya geldiler, dertlerini anlattılar ve sonuçta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Recai Berber de konuya ilgi gösterdi, Milliyetçi Hareket Partisi de, Barış ve Demokrasi Partisi de ilgi gösterdi ve konuya yasal düzenleme olmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yapacağı bir düzenlemeyle çözüm bulunacağı noktasına gelindi.

Bugün bu konuda saat 17.00'de Plan ve Bütçe Komisyonunda...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Bankalar Birliği, Sayın Hamzaçebi, Bankalar Birliği...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bankalar Birliğinin düzenlemesiyle -düzeltiyorum- bir çözüm bulunması kararlaştırıldı. Saat 17.00'de Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuda bir toplantı oldu, tüm siyasi partiler buraya katıldı. Sonuçta, belli bir limit öngörülmek suretiyle yani 300 bin liraya kadar olan krediler bu kapsama alınmak suretiyle bir çözüm bulundu. Bankalar Birliği, şimdi, üzerine mutabık kalınan bu çözümü bir Bankalar Birliği genelgesine dönüştürmek suretiyle bankalara duyuracak ve 2008'den bu yana ağır bir yük altında kalmış olan bu vatandaşlarımız bir nefes almış olacak. Belki bütün vatandaşlarımızın Japon yeni ve İsviçre frangına endeksli kredi kullanan bütün vatandaşlarımızın sorunu arzu ettiği şekilde çözülmemiş olabilir ama bizim yasal düzenleme çözüm önerimiz karşısında Bankalar Birliği genelgesiyle bir çözüm bulunmuş olması da önemli bir adımdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben bu vesileyle tüm bu kredi kullanan mağdur vatandaşlarımızı selamlıyorum, bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, partililerimize teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)