Konu:Ak Parti Grubu Milletvekillerinin Chp Grubu Sıralarına Gelerek Fiilî Saldırıda Bulunmaya Teşebbüs Ettiklerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


AK PARTİ GRUBU MİLLETVEKİLLERİNİN CHP GRUBU SIRALARINA GELEREK FİİLÎ SALDIRIDA BULUNMAYA TEŞEBBÜS ETTİKLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet, demokratik ve hukuki bir zeminde kalmak siyasetin en önemli kuralıdır. Demokratik ve hukuki zeminde kalmak şu Genel Kurul Salonunda olmak demek değildir, bu yeterli değildir. Siz, çoğunluğunuza güvenerek bizim grubumuzu işgal etmeye kalkışıyorsunuz, grubumuza fiilî saldırıda bulunmaya kalkıyorsunuz

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Öyle bir şey olmadığını biliyorsun ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben burada Grup Başkan Vekiliyim, benim sıramın önüne kadar gelip meydan okuyan, orada üst perdeden konuşan arkadaşlarınız var.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - O kürsü hakaret etme kürsüsü değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunlara engel olmaya teşebbüs etmiyorsunuz...

BEDRETTİN YILDIRIM (Bursa) - Hakaret etmedik.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...ama Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun önüne gitmeye çekiniyorsunuz nedense! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Allah Allah!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Kimse yok, kimse yok! Boş orası, boş!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet.

Acaba hangi nedenle? Bunu millete nasıl izah edeceksiniz?

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Demek ki siz çekiniyorsunuz, siz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayıp! Ayıp denen bir şey var, bakın.

Değerli milletvekilleri, 17 Aralıktan bu yana Hükûmetinizin ana görevi, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının üstünü örtmek olmuştur. Sizler buna alet oluyorsunuz. Buna alet olmayın değerli arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu ayrı bir yere koyuyorum. Hükûmetinizin yolsuzluklarına "dur" deme zamanı gelmiştir. Bu yasalara "hayır" deyin. Bütün bunların hepsi yolsuzlukların üstünü örtmeye yöneliktir.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Hadi oradan be, hadi oradan!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Seçimlerde bunun hesabını vereceksiniz ama seçimlerden önce bunun hesabını yargıda vereceksiniz. Kendilerine güveni olmayanlar Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna fiilî saldırıya teşebbüs ederler.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Yapma Başkan ya!

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Yalan ve iftiralarla siyaset yapmayın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunlar kendinize güvensizlikten kaynaklanıyor, korkudan kaynaklanıyor, beceriksizlikten kaynaklanıyor, liderinize karşı mahcup olmama, onun gözüne girme duygusundan kaynaklanıyor ama o duygu hiçbir işe yaramayacak.

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Yalan ve iftiralarla bir yere varamazsınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İyi geceler diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)