Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜSLİM SARI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

561 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 23'üncü maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, Hükûmetin meşruiyetinin kalmadığı bir ortamda ve denetim yetkisini tırpanlamış, yasama görevinin yolsuzlukların ve hırsızlıkların aklanmasına yöneltildiği bir Parlamentoda konuşma yapıyorum. Yolsuzluğa bulaşmış bakanlara ve onların çocuklarına dokunulmadığı bir ülkenin Parlamentosudur bu. Bu Parlamento siyasetin, iktidarın, hükûmet etme araçlarının kişisel ikballer için âdeta ayaklar altına alındığı bir siyasal iklimin Parlamentosudur.

Dün gece yarısına doğru ortaya saçılan kirli ilişkilerin kayıtlarını dinlediğimizde bu ülke adına, bu Meclis adına, siyaset adına, bu yoksul ve yoksun halk adına utandık. Başbakanın böylesine ilişkiler içine girdiğini gördükçe yüzümüz kızardı. Bir babanın çocuklarını böylesine kirli ilişkiler ağına soktuğunu gördükçe rahatsız olduk. Bir Başbakanın kendi çocuklarıyla nereden geldiği belli olmayan paraları, gece yarıları nereden nereye kaçıracaklarını tasarlamasından hicap duyduk.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya, sen ona gerçekten inanıyor musun?

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Yanında mıydın?

MÜSLİM SARI (Devamla) - Bizler maalesef AKP iktidarı altında her geçen gün geleneklerimizin, göreneklerimizin, bize öğretilen kimi değerlerin ayaklar altına alındığına şahit oluyoruz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ayıp, ayıp ya.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Dün ortaya saçılan kirli ilişkilerin hiçbir değer, hiçbir inanç, hiçbir nizamla ilişkisi yoktur.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Senin ağzına hiç yakışmıyor Müslim Bey, senin ağzına hiç yakışmıyor.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Bu kirli ilişkiler insan sevgisi olan hiçbir dünya görüşünün içinde barınamaz.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Yanındaydın galiba?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya bunun aslı çıkarsa ne yapacaksın? Hangi yüzle konuşacaksın burada?

MÜSLİM SARI (Devamla) - İnancımızı, dinimizi, milliyetimizi, inandığımız değerleri hiç kimse hırsızlıklara kalkan yapmasın.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hangi yüzle konuşacaksın burada?

MÜSLİM SARI (Devamla) - Bizler yaşananlardan tıpkı ünlü oyun yazarı William Somerset'in dediği gibi, bir insanın aç olduğu için değil, hırsız olduğu için çaldığını acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Hırsızları bu millet biliyor, biliyor.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Bu Mecliste "hırsız var" diye bağırırken boşa bağırmamışız.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Aynaya bak.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Evet, hırsız var. Artık Hükûmetin hiçbir meşruiyeti kalmamıştır.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Saygısız.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Bütün Parlamentoyu itham ediyor Sayın Başkan, uyarır mısınız?

MÜSLİM SARI (Devamla) - Artık bu hırsızlıktan rahatsız olanlarla olmayanların karşılıklı saflaştığı bir ülkedeyiz.

Ben buradan başta AKP milletvekillerine ve bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Yeter artık Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen dinleyiniz, sakin olunuz.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Nesini dinleyelim? Hakaret ediyor, nesini dinleyelim?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Neyi dinleyeceğiz?

MÜSLİM SARI (Devamla) - Dinleyin, dinleyin lütfen.

Ya hırsızlıktan yana olacaksınız ya da onun karşısında olacaksınız. Son olaylardan sonra başka hiçbir seçeneğiniz kalmamıştır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Hayal görüyorsun!

MÜSLİM SARI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletimizin, devlet geleneğimizin, siyasetin ve Meclisin bu denli ayaklar altına alınması ve bu sıraların buna izin verenler tarafından işgal edilmesi kabul edilemez.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - 30 Marta az kaldı.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Tahrikçi! Tahrikçi!

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Aynaya bak, aynaya!

MÜSLİM SARI (Devamla) - Bu sıralara seçimle, halkın oyuyla gelmiş insanların...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Göreceksiniz, 30 Martta göreceksiniz.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - 30 Martı bekle, acele etme.

MÜSLİM SARI (Devamla) - ...o halkın parası üzerinden gerçekleştirilen kirli ilişkilere göz yumması kabul edilemez. Sizler ufak bir miktarı bile 30 milyon euro olan, evlere sığdıramadıkları paraların gece yarıları...

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Hepsi yalan!

MÜSLİM SARI (Devamla) - ...hava karardığında bizzat Başbakanın talimatıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığını öğrendiğinizde hiç utanmadınız mı?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Utanmıyor musun!

MÜSLİM SARI (Devamla) - Hiç rahatsız olmadınız mı?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya, bunun yalan olduğu, montaj olduğu ortaya çıkınca nasıl, hangi yüzle konuşacaksın burada?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Provokatör seni, provokatör!

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Ahlaksızsın, ahlaksız!

MÜSLİM SARI (Devamla) - Hatırlar mısınız, bundan on yedi yıl kadar önce Ali isimli bir çocuk Gaziantep'te bir işletmeden 3 arkadaşıyla birlikte baklava ve fıstık çaldıkları gerekçesiyle tutuklanmış ve dokuz yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Hadi oradan be!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Nerede var artık? Öyle bir şey yok ki ya! Hayal görüyorsun!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Zavallısın sen, zavallı!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Onların öyle bir cezası yok artık.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Daha geçenlerde Antalya'da 15 yaşında bir çocuk bakkaldan 4 ekmek, 650 gram peynir ve 2 paket süt çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Muhalefet edecek hiçbir argümanın yokmuş senin, zavallısın.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Çocuğun babası yoktu, annesi ise apartmanlarda merdiven siliyordu.

Siz insanları açlığa, yoksulluğa ve yoksunluğa mahkûm ettiniz. Birileri halkın parasını çalarken halkı da soğuktan ölen çocuklarını sırtlarında çuvallarla taşımaya mahkûm ettiniz.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Okuduğun iktisat dersine yazık!

MÜSLİM SARI (Devamla) - Ancak ben bir kez daha sesleniyorum: AKP saltanatının sonu gelmiştir.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - O yazıyı sana kim yazdı ya, o yazıyı sana kim yazdı?

MÜSLİM SARI (Devamla) - Bu ülkenin güzel çocukları daha güzel bir gelecek için sokak ortasında vurulup öldürülürken birileri kendi çocuklarıyla paraları iç etmenin derdindeymiş.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Siz önce kendinize bakın, kendinize!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Yazık!

MÜSLİM SARI (Devamla) - Ama AKP iktidarının sonu gelmiştir artık.

"Saraylar, saltanatlar çöker,

Kan susar bir gün, zulüm biter..."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜSLİM SARI (Devamla) - "Ey her şey bitti diyenler..."

İHSAN ŞENER (Ordu) - Hayal! Bu kadar sorumsuzlukla hiçbir şey yapamazsınız, bu kadar sorumsuzluk fazla ya!

MÜSLİM SARI (Devamla) - "Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler..."

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Yeter ya!

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Yeter!

MÜSLİM SARI (Devamla) - "Ne kırlarda direnen çiçekler... (AK PARTİ sıralarından "Yeter!" sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz.

MÜSLİM SARI (Devamla) - Ne kentlerde devleşen öfkeler,

Henüz elveda demediler,

Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek,

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek." (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)