Konu:BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2/B konusunu Hükûmet becerememiştir, başaramamıştır, sınıfta kalmıştır. 19 Nisan 2012 tarihinde 2/B kanunu Parlamento tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına o gün yaptığım son konuşmada şunu söyledim, tutanaklarda vardır, "Bu kanun çözmemiştir, çözüm için bir kez daha buraya geleceksiniz." dedim. Maalesef yanılmadım, yanılmayı arzu ederdim, yanılmadım, buraya geldiniz 30 Ocak 2013 tarihinde 6412 sayılı Kanun'la 2/B kanununda değişiklik yaptınız. Yine bu kürsüye çıktım, yine dedim ki: "Bu kanun da olmadı, bir daha geleceksiniz buraya." Maalesef yine yanılmadım, yanılmayı arzu ederdim. 8 Mart 2013 tarihinde 6444 sayılı Kanun, Parlamentoda kabul edildi. Yine bu kürsüye çıktım, "Yine olmadı." Yine "Bir daha geleceksiniz." dedim. Maalesef yanılmadım, şimdi 2/B kanununda değişiklik yapıyorsunuz. Tekrar söylüyorum: Bu da derde deva değil, bir kez daha geleceksiniz buraya çünkü 2/B'yi bilmiyorsunuz, vatandaşın derdini bilmiyorsunuz, otellerin kırmızı halılarında yürümekten, Beykoz'daki vatandaşın arasında, Sultanbeyli'deki vatandaşın arasında, Ümraniye'deki vatandaşın arasında yürümeyi unuttunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Bugün Ümraniye'den 2.500 imzalı bir dilekçe geldi grubumuza, Ümraniye 2/B Platformu: "Derdimiz büyük, Hükûmete derdimizi duyuramıyoruz." dediler ama sizin umurunuzda değil.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sayısız kanun teklifi verdik. En son verdiğimiz teklif iktidar partisinin teklifiyle birleştirildi, dedik ki: 2/B için zamanında başvuru yapamayan vatandaşlara altı ay ek süre verelim, peşinatı ve taksiti zamanında ödememiş olanlara yine altı ay ek süre verelim. Siz "üç ay" demiştiniz, neyse ki bizim altı aylık önerimizi kabul ettiniz.

Bir şey daha söyledim, özel proje alanı uygulaması var 2/B kanununda. Bazı belediyeler özel proje alanı uygulamasına gitmek suretiyle vatandaşın bedelden kaynaklanan sorununu çözmeye çalışıyor. Beykoz'da bu var ama özel proje alanı uygulaması yapılan yerlerde daha evvel, ne olur ne olmaz düşüncesiyle Millî Emlaktan tapusunu alıp Millî Emlake borçlanan vatandaşlarımız var. Tapuyu almış, üzerinde şerh var ama bir yandan oradaki arazileri belediyeye devretmiş Millî Emlak. Şimdi, belediye diyor ki tapusunu almış olan vatandaşa: "Sen Millî Emlake başvurdun, aldın. Almasaydın kardeşim." İşte, onun sorununu çözmek için yine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak onun adına, benim verdiğim teklifte bir madde vardı. Komisyonda kabul etmediniz, neyse ki komisyondan buraya gelene kadar aklınız başınıza geldi, bunu kabul ettiniz. Buna memnun oldum, buna memnun oldum. Beykoz'un Görele köyünün sorununu çözmek için çırpınıyorum ama maalesef size bunu anlatma imkânı olmuyor.

Bir şey daha söylüyorum: Gelin, sadece Beykoz'un Görele köyünün sorununu çözmeyelim, Ümraniye'nin Elmalıkent Mahallesi'ni çözelim, Ihlamurkuyu'yu çözelim, Hekimbaşı'nı çözelim, İnkılap Mahallesi'ni çözelim, Kazım Karabekir'i çözelim; ihtilaflı olan Cemil Meriç Mahallesi'nin sorununu çözelim. Gelin, özel proje alanı uygulamasında otuz günlük ve üç aylık başvuru sürelerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıla çıkaralım, Ümraniye Belediyesi de başvursun "Özel proje uygulaması yapacağım." diye Millî Emlaktan tapuyu alsın, vatandaşın bütçesine uygun bedelle bu araziyi vatandaşa devretsin. Gelin, Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'nin sorunu çözelim. Sokağın bir tarafı 2/B, bir tarafı orman. Bir taraf tapu alacak, alabilirse o da, alamıyor, fiyatlar yüksek. Bari, gelin kanunen bunları eşit konuma getirelim, bir tapu vermenin yolunu açalım. Bizim önergemiz bunları kapsıyor.

Bunu kabul etmeyeceksiniz. Belki kabul edersiniz, bilemiyorum, anlatıyorum yine ama şu olsun istemiyorum, hep böyle oldu: Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bakın, kaçtır geliyorsunuz buraya. Gelin, isterseniz ara verelim, şu önergemizi inceleyelim beraber, aklın yolu bir, bunu kabul edelim. Kabul etmeyeceğinizi bildiğim için diğer önergede müşterek vermiş olduk. Beykoz'un Görele köyünün sorununu çözmek için diğer önergede de bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak imzamız var.

Değerli milletvekilleri, 2/B sorunu çözülmemiştir. Bunlar kısmi sorunlar; Ümraniye'de, Sultanbeyli'de...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...Beykoz'da çözmeye çalışıyoruz ama Türkiye'de 545 bin vatandaşımız tapu alabilecek konumda iken bunların yaklaşık olarak -sayısal olarak bir rakam vereceğim- sadece 408 binine tapu verilme aşamasına gelinmiştir.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) - "Sadece" biraz fazla oldu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Diğerleri tapu alabilecek durumda değildir. Satın alma başvurusu yapan kişi sayısı 634 bin.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)