Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, dün sizin, Hükûmetin yayın organı olan iki gazetede bir haber çıktı biliyorsunuz, 3 bin kişilik bir liste yayınlandı. O listede benim de adım vardı, 2011 Nisanından itibaren dinliyormuşsunuz. Hayırlı olsun, dinleyin. Bizim, tabii, alnımız açık, başımız dik, herhangi bir hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayımız yok.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Kim dinliyormuş?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Kim dinliyor? Mahkemenin verdiği bir karar. "Selam örgütü" diye bir şey uydurmuşsunuz, onu da söyleyeyim, Selam örgütü... Bunun, dinlemenin, asıl odak noktası...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bize niye söylüyorsun?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bir dinleyin, izah edeyim, ondan sonra itirazınız varsa gelin, söyleyin.

Değerli arkadaşlar, bir defa, o 3 bin kişilik liste aynı soruşturma kapsamında dinleme olayı değil, bunu söyleyeyim. Birkaç soruşturma dosyası var; örneğin, şu andaki İçişleri Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, MİT Müsteşarı, sizin diğer milletvekillerinizin dinlenmesi olayı bu dosyayla ilgili değil. Bu, "Selam terör örgütü" denilen uyduruk soruşturma, Hükûmetinizin Suriye ve Orta Doğu politikasına karşı çıkan kesimlerin dinlenmesi olayıdır. Suriye politikasını eleştiren bütün unsurlar -şahsım da bunların içinde olmak üzere- burada dinlemeye alınmış, övünün!

Sizinkilerle ilgili başka soruşturma... 17 Aralıkla ilgili dinlemelere düşenler var, bir başka yasa dışı dinlemeler var, gayriyasal dinlemeler var, bunların hepsini getirip aynı listede yayınlayarak sanki, işte, "Ey muhalefet, bakın, bizim besleyip büyüttüğümüz paralel yapı sizi de dinliyor." gibi bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz, öyle değil.

Ben, dün gittim cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulundum. Eğer samimiyseniz bu konuda, gelin arkadaşlar, Meclis soruşturma komisyonu kuralım, samimimi misiniz? Siz önerge verin, biz varız.

İki, benim bir milletvekili olarak yasama dokunulmazlığım hiçe sayılarak, Anayasa ihlal edilerek, Ceza Muhakemesi Kanunu ihlal edilerek, Türk Ceza Kanunu hükümleri ihlal edilerek hakkımda mahkeme bir karar verip dinleyebiliyorsa Bilal Erdoğan niye dinlenmesin arkadaş? Başbakanın oğlu olmaktan başka hiçbir sıfatı olmayan, sıradan bir vatandaş niye dinlenmesin arkadaş, niye dinlenmesin?

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Olur mu? Senin var mı 30 milyon avron ya!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Şimdi, bu kişi dinlenirken... Babasıyla yaptığı görüşme eğer doğruysa çok vahimdir ülkem adına; ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanının içine düştüğü durum adına üzülüyorum. Eğer böyleyse...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Yalanlar, yalanlar...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Dinleyin, yalansa gelin izah edin.

Gelin bu konuda da soruşturma komisyonu kuralım, Meclis soruşturma komisyonu kuralım, doğruysa siz Yüce Divan'a gönderecek misiniz, parmak kaldıracak mısınız?

OKTAY VURAL (İzmir) - Kuralım, hazırız, varız, hadi bakalım.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Meclis soruşturma komisyonu kuralım Başbakan hakkında, bu iddiayı araştıralım, o zaman Başbakanı Yüce Divan'a göndermeyen... Ne diyeyim şimdi, değil mi? Eğer milletin vekiliyseniz o zaman ona parmak kaldıracaksınız. Onuru, şerefi, milletin vekili olan o zaman gerçekse gönderecek. Gelin kuralım, buyurun, temizleyelim. Siz verin önergeyi, hadi bakalım, hodri meydan.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Hadi, varız biz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Öyle saçma sapan iddialara şey yapılır mı ya? Montaj olduğu çok net.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, montaj mıdır, değil midir, araştıralım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Montaj olduğu sabit.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Meclis soruşturması komisyonunu kuralım ve araştıralım, getirin önergeyi. Biz "evet" vereceğiz, getirin önergeyi. Araştıralım arkadaş. Samimi misin? "Montajdır." deyip sıyıramazsınız, kıvıramazsınız. Böyle dediğiniz sürece daha çok batarsınız. Yarın bilirkişiyi şeye alsak ne olacak, "Bu gerçektir." çıksa ne yapacaksınız?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bunu mahkemeler soruşturacak zaten.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Peki, söz veriyor musunuz, bu gerçek olduğu zaman siz bu Başbakanı azledecek misiniz, bu Başbakanı Yüce Divana gönderecek misiniz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Madem montajdı, savcıyı, polisi, hâkimi, niye görevden aldılar?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hadi, söz verin, milletin karşısında söz verin.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)