Konu:ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI LÜTFİ ELVAN'IN 561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ SORU-CEVAP İŞLEMİ SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI LÜTFİ ELVAN'IN 561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ SORU-CEVAP İŞLEMİ SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnternet'e getirilen yeni düzenlemelerin, yeni kısıtlamaların tek bir gerekçesi vardır; 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse diğer alanlarda, İnternet'te meydana gelen, Hükûmet aleyhine olan haberlerin, tweet'lerin engellenmesi, onların kontrol altına alınmasıdır. Başka hiçbir amacı yoktur.

Eğer gerçekten Sayın Deniz Baykal'la ilgili olarak 2010 yılında yaşanan hadise nedeniyle Hükûmet bir önlem almak isteseydi, o hadiseyi emsal kabul edip bu kötü uygulamaya yönelik bir önlem almak isteseydi, bu önlem o zaman alınabilirdi. Ne zaman bu yola başvuruluyor? 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından sonra başvuruluyor ve bu düzenlemenin meşruiyetini sağlamak için Sayın Deniz Baykal'a sığınılıyor. Doğrusu bu açıklamayı samimi bulmuyorum. Sayın Bakanın Bakanlık yapma konusundaki iyi niyetini biliyorum ama bu açıklama doğru değil Sayın Bakan, bu açıklamayı lütfen yapmayın. İnternet'e getirilen kısıtlamanın tek amacı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının üzerini örtmektir.

Sayın Rıza Türmen burada gerekli açıklamaları yaptı. AİHM'nin kararı var, Yıldırım kararı. O zaman hâkim kararıyla yapılmış olan, hâkim kararına dayalı olarak bir İnternet sitesinin yasaklanmasını dahi AİHM mevzuatın belirsizliği olarak almış ve bunu insan haklarına aykırı olarak değerlendirmiştir. Bu düzenlemelerin AİHM kararlarına uygunluğu hiçbir şekilde yoktur.

Sayın Bakanın bir cümlesine katılıyorum: "İki aydan bu yana Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınmıştır." Evet, iki aydan bu yana Hükûmet tarafından Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınmıştır.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - On iki yıldır, iki ay değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Saygılar sunuyorum hepinize, iyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)