Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Biraz önce, Hükûmet sırasında oturan arkadaşımız, Bakan, dedi ki: "Efendim, bu Tayyip Erdoğan'la oğlu arasındaki konuşmalar, hukuksuz olarak elde edilmiş bilgilerdir." Şimdi, bizim anladığımız kadarıyla, 17 Aralık olayında Tayyip Erdoğan'ın oğlunun dinlenmesi için savcılıktan karar alınmış, mahkemeden karar alınmış ve o karar nedeniyle Tayyip Erdoğan'la oğlu arasındaki konuşmalar dinlenmiş. 17 Aralıkta bazı bakanların çocuklarının, işte, evleri aranınca Tayyip Erdoğan da paniğe kapılmış, oğluna telefon etmiş. "Oğlum, bak, depolarda para dolu, bu paraları bir yerlere aktar, ondan sonra da bizim paralar yakalanmasın." demiş. Ama tabii, burada, hâkim ve oradaki polis de görevini ihmal etmiş, savcı da görevini ihmal etmiş çünkü bu konuşmaları dinlediği hâlde, anında Tayyip Erdoğan'ın oğluna baskın yapsalar o depolardaki paraları yakalayacaklar. Dolayısıyla, bunlar görevlerini ihmal etmişler. Yani size göre, burada dinleme hukuksuz olarak nasıl yapılmış?