Konu:ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en iyi savunma saldırıdır. Biraz önceki hatip böyle bir yöntemi benimsedi. Yine, güzel bir atasözümüz vardır: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır." Ama bu sefer bastıramayacaksınız. (CHP sıralarından alkışlar)

17 Aralıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş ölçüde bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 4 bakan istifa etmek zorunda kaldı. Bakanlara, onların yakınlarına, Başbakanın çocuklarına uzanan bir soruşturma başladı ve o tarihten bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ve Hükûmeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini o yolsuzluk soruşturmasını örtecek yasalarla doldurdu. Devamı var, birkaçı buradan çıktı, birkaçı geliyor. Siz, şimdi, bırakmışsınız onları, geliyorsunuz buraya; yok Sarıgül, yok Sayın Deniz Baykal, başka şeyler söylüyorsunuz.

Sarıgül, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına...

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Sayın Baykal söylemedi mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...Mansur Yavaş, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına gidiyor. Bunları kaybedeceksiniz, iktidarı kaybedeceksiniz.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Sayın Başkanım, Genel Başkanınız bu ifadeleri Genel Kurulda kullandı mı kullanmadı mı, ona bakacaksınız. 2005'teki kongrede kullandı mı kullanmadı mı, ona bakacaksınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, dün İnternet'te ciddi bir iddia ortaya konuldu.

RECEP ÖZEL (Isparta) - O yalanlandı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ciddi bir iddia ortaya konuldu.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Sayın Baykal yalan mı söylüyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biz buraya önergeyi getireceğiz...

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Sayın Baykal yalan mı söylüyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...önergeyi getireceğiz. Siz, gücünüzü, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, grup olarak gücünüzü elbette milletten alıyorsunuzdur, buna inanıyorum; tüm milletvekillerini, bu salonda bulunan Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerini bu nedenle kutluyorum, milletten aldığınıza inanıyorum ama Hükûmetiniz, Başbakanınız gücünü milletten değil, ayakkabı kutularından, para kasalarından alıyor. (CHP sıralarından alkışlar) Sorun buradadır. Bu hesap mahkemede görülecektir. Ayrıca, millete tabii ki seçimlerde hesap vereceksiniz.

Sözlerimi bitirirken sizlere saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)