Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 561 sayılı Yasa Teklifi'nin 8'inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasıyla ilgili verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Şimdi, burada, öyle mantıksız bir kanun getirmişsiniz ki, diyorsunuz ki: "Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişiler..." Bu "Türkiye geneli" nedir? Yarı illerde midir, üçte 1 illerde midir, nedir? Şimdi, tabii, ben Danıştayda hâkimlik yaptığım için biliyorum. Yalnız, bu, yargının karşısına gittiğimiz zaman şey edebilir. Yani "Türkiye genelinde faaliyette bulunan" nedir? Niye tüzel kişilere bu hakkı tanıyorsunuz da özel kişilere tanımıyorsunuz? Bunların temsilcilerinin yaptıkları hatalardan dolayı, ihale bedelinin 3 mislini ödemek suretiyle ihaleden yasaklanmasını kaldırıyorsunuz. Bu sizin, herhâlde, ya Tayyip Bey'in bir yakınının veyahut da bu bakanların birisinin yakınının bir ihalede yasak kararı var, onu kaldırmak için getirdiğiniz bir madde. Böyle bir madde olmaz, uygulanması imkânsız bir madde. Düşününüz, 100 milyar liralık bir ihaleye giren adam usulsüzlük yapmış, 300 milyar lira ödeyecek de ihale yasağı kalkacak. Bunlar mantıksız.

Şimdi, bakın, iktidar partisine bir tavsiyede bulunuyorum: Arkadaşlar, bakın, yıllardır biz bu Parlamentoda görev yapıyoruz. Bizi, burada, her gün çıkıp da efendim, hırsızlıktan, yolsuzluktan, soygundan bahsetmek zorunda bırakmayın. Biz de istiyoruz ki şu Parlamento kürsüsüne çıktığımız zaman kibar insanlara hitap edelim, insanlara saygı duyalım, nezaket kuralları içinde yapalım ama arkadaşlar, iktidar partisi bize bu şansı vermiyor.

Bakın, şimdi, Tayyip Bey diyor ki: "Halk Bankası Genel Müdürünün evinde bulunan para devletin parası değil." Peki, kimin parası? Peki, bu parayı niye Halk Bankası Genel Müdürüne verdiniz? Halk Bankası -KİT raporundan konuşuyorum- bir tüccara 575 milyon dolar kredi vermiş ve batmış. Yahu, 575 milyon dolar krediyi bana verin, ben 300 milyon dolarını vereyim bana veren banka müdürüne. Yani arkadaşlar, bu, banka parasıdır.

Ayrıca, şimdi, Tayyip Bey oğluyla konuşuyor "Oğlum evdeki paraları sıfırladın mı? Sıfırla." O da diyor ki: "Ya, baba senin talimatlarını yerine getirdim ama işte 30 milyon euro kalmış bir yerde." Şimdi, yahu, sıfırlama... Peki, arkadaşlar, bakın, bunlar gerçekten yüz kızartıcı şeyler. "Oğlum, evdeki paraları sıfırladın mı?" "Baba senin talimatın gereği birtakım yerlere gönderdim ama 30 milyon euro kalmış, onları da işte birtakım yerlere veriyoruz." Yahu, sayın milletvekilleri, bakın, bizden önce bu meseleyi sizin halletmeniz lazım. Ben şahsen utanıyorum ya! Her gün çıkıp da burada hırsızlıktan, yolsuzluktan bahsetmek hakikaten sıkıyor beni çünkü ben insanlara saygı duyuyorum ama siz bunları kendi aranızda çözün.

Arkadaşlar, Başbakanlık makamı artık boştur. Eğer hakikaten yanlışsa, çıkaralım, bir araştırma komisyonu kuralım, o ses kayıtlarını inceleyelim, eğer hakikaten yanlışsa, hayhay.

Şimdi, bakan diyor ki burada: "Yasa dışı yollarla elde edilmiş ses kayıtları." Yasa dışı yollarla değil beyler! Yani önemli olan olayın özü, olayın özü.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) - Yasal mı onlar? Yasal mı onlar? Allah Allah!

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim gördüğüm kadarıyla, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun dinleme kayıtları var. Dinleme kayıtları olunca, savcılık kayıtları da dinlenmiş, ondan sonra babasıyla konuşurken dinlemeye takılmış. Burada artık yani kanun dışı yollarla dinleme yok. Ayrıca, o hâkim ve o savcıları da kınıyorum. Tayyip Erdoğan'ın bu kadar, oğluyla yaptığı konuşmalarda, orada, arkadaşlar, kasalarda yok artık, depolarda para var, depolarda. Türkiye'deki bütün paralar Tayyip Bey'in depolarında.

AHMET YENİ (Samsun) - Vay anasına be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, oraya hemen gidip, polislerle müdahale edip o depoları bassalardı -işte, İçişleri Bakanının evindeki kasalar gibi, Halk Bankası Genel Müdürünün evindeki 4,5 milyar dolar gibi- eğer Tayyip Bey'in oğlunu bassalardı, o zaman depolarda yani belki kaç katrilyon civarında para bulacaklardı orada . Ama, o işleri de yapmadığı için görevlerini ihmal etmişlerdir. Onların hakkında bence soruşturma açmak lazım. Açık açık çıkmış ortaya, diyor ki: "Ondan sonra, şu kadarını şuraya verdik." Tunç diye birisine 10 milyon dolar veriyor, bilmem birilerine...

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) - Yalan, yalan! Yalan onlar!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, yalansa çıkaralım ortaya arkadaş, yalansa çıkaralım ya! Ben de en az sizin kadar memnun olurum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Nereden bildin yalan olduğunu? Beraber mi çalışıyorsun da yalan...

KAMER GENÇ (Devamla) - Hakikaten, eğer bu konular yalansa, ortaya çıkarsa vallahi de billahi de ben sizin kadar memnun olurum. Çünkü, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanlığı makamında oturan bir kişinin yolsuzlukla, hırsızlıkla suçlanmasını istemiyoruz ya! Böyle bir şey olmaz arkadaşlar! Bu devlet ayakta kalmaz. Sizden de rica ediyorum, her gün bizi çıkarıp da bu kürsülerde bu lafları...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ...dinletmemek için bunun tedbirini alalım arkadaşlar. Deniz Fenerinde bunu yaptınız, 17 Aralıkta bunu yaptınız, vallahi utanıyorum ya, siz de biraz utanın ya! (CHP sıralarından alkışlar)