Konu:Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, (2/1089) Esas Numaralı Kemalpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


ARTVİN MİLLETVEKİLİ UĞUR BAYRAKTUTAN'IN, (2/1089) ESAS NUMARALI KEMALPAŞA ADIYLA BİR İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Artvin ili Hopa ilçesi Kemalpaşa beldesinin ilçe olmasına ilişkin ben ve 50 milletvekili arkadaşımız tarafından verilen kanun teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Kemalpaşa, Hopa'yla Sarp arasında kalan, denize kıyısı olan şirin beldelerimizden bir tanesi. Uzun yıllar medeniyetlere ev sahipliği yapan, arkasından tarih süreci içerisinde, 31 Mart 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması ile Ruslar tarafından terk edilen, 14 Mart 1921'de millî sınırlara katılan, arkasından 1936 yılında Hopa ilçesi Artvin il sınırlarına dâhil olan şirin bir beldemiz. Elli bir yıl bucaklık yapıyor, arkasından 1987 yılında ise Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla bu yerin, bu beldenin belediye olmasına ilişkin bir karar alınıyor, 1989 yılında ise belde belediyeye kavuşuyor.

Değerli arkadaşlarım, Kemalpaşa'yı görmeyenler için diyorum, Kemalpaşa -ilçe nüfusu- köyleriyle beraber 8.664 nüfusa sahip olan, gerçekten ciddi potansiyeli olan, Doğu Karadeniz'in en uç noktasında, en şirin beldelerimizden bir tanesi. Belde merkezinde yaklaşık 5.600 kişi, köylerde 3.400-3.500 kişi civarında vatandaşımızın, yurttaşımızın yaşamış olduğu gerçekten şirin bir beldemiz. Yaz aylarında ise Kemalpaşa'nın nüfusu -bu nüfuslar da sabit kalmıyor- 15 bin-20 bin nüfusa dayanak teşkil edebilecek olan bir nüfusa geliyor.

Kemalpaşa'da her türlü kamu kuruluşu var değerli arkadaşlarım. Bakın, 220 kişinin çalışmış olduğu bir çay fabrikası var, 4 tane ilköğretim okulu var, çok programlı lise var, çay fabrikasının dışında Jandarma Komutanlığı var, bölge trafik istasyonu var, TELEKOM var, PTT merkezi var, her türlü kamu kuruluşları var. İlçe merkezini görürseniz, belde merkezini görürseniz bu dediklerimin doğru olduğunu görürsünüz. Bunun haricinde, 1989 yılında kurulmuş olan ve bugün çok başarılı çalışmalarını yürüten -buradan da Yalçın Emiralioğlu'nu şükranla anıyorum- bir belediyemiz de var. Yani, bu beldenin ilçe olabilmesi için gerekli olan bütün altyapı kurulmuş vaziyette. Bunun haricinde, ekonomik potansiyel olarak da 12 bin metrekare kapalı alanı olan bir AVM'si var, otelleri var, 750'yi aşkın ticarethanesi var ki bunlar sadece tekstile ilişkin ürünleri satan mağazalar.

Bunların haricinde, turizm amaçlı belde statüsünü kazanmış gerçekten çok önemli bir beldemiz. Bu belde, yıllardır ilçe olma hayaliyle yanıp tutuşuyor değerli arkadaşlarım. Bu konuda çok ciddi çalışmalar olmasına rağmen ne yazık ki bugüne kadar herhangi bir adım atılmamış ve herhangi bir ilerleme sağlanmamıştır. Özellikle çay tarımı, turizm, rafting, trekking, yapılması gereken bütün doğa turizmi var, her türlü altyapı var, ekonomik gelişmeler var. Kemalpaşa'nın ciddi anlamda bunu hak ettiğine inanıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, Kemalpaşa'nın adı, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın adıyla özdeş -cumhuriyetimizin banisiyle- Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın önderinin adını taşıyor. Bu anlamda da özel bir önem arz ediyor.

Sarp Sınır Kapısı'na 2,5 kilometre, Hopa'ya çok yakın. Diğer taraftan -Doğu Bloku, Doğu Bloku demeyeyim- Gürcistan'dan, diğer ülkelerden gelen turistlerin bir anlamda odak noktası. Yılda 6 milyon turistin giriş çıkış yapmış olduğu, 500 bine yakın kamyonun, 500 bine yakın otomobilin giriş çıkış yapmış olduğu bir yer. Sarp gümrüğü de aynı zamanda mücavir alan olarak Kemalpaşa sınırlarına dâhil. O nedenle, buranın herhangi bir şekilde ilçe olmaması, burada kaymakamlık olmaması güvenlik açısından, sağlık açısından, diğer açılardan ciddi anlamda eksikliklere neden olmakta. Bu nedenle, bu beldemizin bir an evvel ilçe statüsüne kavuşmasında yarar var.

Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki muhalefet adına da... Muhalefet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 50 milletvekili bunun altına imza koyduk. MHP Grubu, diğer grubun da bu konuda "evet" oyu kullanacağına yürekten inanıyorum ama bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum, bakın: Değerli AKP milletvekilleri, bu, Kemalpaşa'daki sizin adayınızın seçim kampanyasında kullanmış olduğu afiş. Diyor ki: "Önce Hizmet, Hedef: İlçe" Eğer Kemalpaşa adayınız doğruyu söylüyorsa, lütfen, AKP Grubu, sizler de Kemalpaşa adayınız doğrultusunda Kemalpaşa'nın ilçe olması için "evet" oyu verin. Eğer Kemalpaşa adayınız halkı yanıltıyorsa o konuda bir şey diyeceğim yoktur. Biraz sonra Hanya ile Konya'nın ne olduğu ortaya çıkacaktır.

O anlamda, Kemalpaşa çok önemlidir ve ilçe statüsünü hak etmiştir. İlçe olması için gerekli olan bütün altyapıya, bütün koşullara sahiptir.

Değerli arkadaşlarım, ben Kemalpaşa'yı yıllardır tanıyorum, yıllardır gidiyorum. Kemalpaşa halkı "Karadeniz uşağı, Amerikan uşağı olmayacaktır." diyecek kadar bağımsızlığına, özgürlüğüne sahip olan devrimci bir halktır. Kemalpaşalıların hepsini tanıyorum; hepsinin odalarına gidin, evlerine gidin, yatak odalarına kadar girin, hiçbirinin evinde, yatak odasında para sayma makineleri yoktur, dolarlar yoktur, ayakkabı kutularının içerisinde euroları bulamazsınız ama Kemalpaşalıların evlerinde neyi bulursunuz biliyor musunuz? Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını bulursunuz.

Bu düşüncelerle, kanun teklifimize destek vermenizi umuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)