Konu:Başbakanın, Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle İstifa Etmesi Gerektiğine Ve Chp Grup Toplantısı Sırasında Kesilen Meclis Tv Yayınının Yeniden Verilmesini Dilediğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:67
Tarih:25/02/2014


BAŞBAKANIN, YOLSUZLUK İDDİALARI NEDENİYLE İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNE VE CHP GRUP TOPLANTISI SIRASINDA KESİLEN MECLİS TV YAYINININ YENİDEN VERİLMESİNİ DİLEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bugün Hükûmetin başında oturan zat, ortaya çıkan delillerle yolsuzluğu teşhir edilmiş ve fiilen, ahlaken ve siyaseten Başbakanlık makamında oturmaması gereken bir kişidir. Dolayısıyla şu anda Mecliste, Türkiye'de bir Hükûmet yoktur. Hükûmetin olmadığı bir yerde Parlamentonun çalışması meşru değildir. Dolayısıyla eğer ahlak varsa birilerinde, siyaset varsa, hukuk varsa bu kişinin istifa etmesi lazım. Her şey ortadadır. Dolayısıyla bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bir milletvekili olarak, hangi milletvekili olursa olursun, hangi partiden milletvekili olursa olsun, bu çatı altında oturan herkesin dürüst, ahlaklı ve ülkenin menfaatini koruyan karakterde olması lazım. Şimdi, bu zat, yolsuzluğu ortaya çıkmış ve teşhir edilmiştir. Ayrıca Genel Başkanımız bunu dile getirirken de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, kendisi da zaten yolsuzluklara ortak birisidir, onun talimatıyla Sayın Genel Başkanımızın bu yolsuzlukla ilgili beyanlarının kamuoyuna yansıtılması engellenmiştir. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonundan yeniden verilmesini diliyorum.