Konu:Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Genel Kurulun Bilgisine Sunulan Tezkeresinde Belirtilen Konuyla İlgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:10
Tarih:30/10/2013


KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU GEÇİCİ BAŞKANLIĞININ, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULAN TEZKERESİNDE BELİRTİLEN KONUYLA İLGİLİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINCA BİR İŞLEM YAPILMASINA GEREK OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, şimdi, ben KİT Komisyonunda en kıdemli üye olarak Başkanlık Divanına üye seçiminde Başkanlık yaptım.

Ancak, Anayasa'mızın 95'inci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptığı tüzüğe göre çalışır diyor, tüzüğün de hangi koşullarda hazırlanacağını belirtmiş, tüzük yapılırken siyasi gruplar Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün faaliyetlerine güçleri oranında katılır diye ikinci fıkra getirmiş.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu dönem komisyonlara seçilen başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip hep AKP'li. Hâlbuki AKP'nin 326 milletvekili var ama 200 küsur milletvekili de muhalefet partilerinde var.

Şimdi, başkanlık divanının bu şekildeki teşekkülü Anayasa'nın 95'inci maddesine aykırıdır. Ben bunu Başkanlık Divanına, Başkana ve Meclis Başkanına bildirdim ama hiç karar almamışsınız. Uygun görürseniz bu konuda bir usul tartışması açalım.

BAŞKAN - Şimdi, yalnız -ben de konuştum arkadaşlarla- İç Tüzük'ün 24'üncü maddesi komisyon başkanı, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtibinin seçimini düzenlemiş.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anladım, ben onu biliyorum.

BAŞKAN - Bir saniye... Komisyonun yetkisinde olan bu hususta Başkanlığımıza tanınmış bir takdir hakkı yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama efendim, Başkanlığınıza tanınmamış da Başkanlığın çalışmasını Meclis Başkanının...

ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) - En yaşlı üye olarak...

BAŞKAN - Ne olur... Anlamıyorum, lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclis Başkanının görevi var, komisyonları denetleme görevi. Şimdi, Anayasa mı önde gelir, tüzük... Farz edelim ki... Yani Tüzük'ün o maddesi -başkanın, başkan vekilinin, kâtibin ve sözcünün tek bir partiden seçileceğine değil- o parçası yorumlanırken Anayasa'nın 95'inci maddesine göre yorumlanmak zorunda. Yani burada tek bir...

BAŞKAN - Anladım da gariban Başkan Vekilinin burada bir takdir hakkı yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ama o seçimin...

BAŞKAN - Yani siz kendi yerinizde yapıyorsunuz ya onu...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, diyorum ki yani o seçimler hükümsüz. Uygun görürseniz... Yani burada, Mecliste tek parti varmış gibi komisyon başkanlık divanının teşekkülü...

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Genç, benim böyle bir takdir hakkım yok ama bakın, başka bir şey: Siz ısrarla bu konu üzerinde... Ben, şimdi "İç Tüzük'ü yerine getirelim, 95'inci maddeyi yerine getirelim." derken İç Tüzük'ü hafifçe bükerek size söz hakkı tanırım ama benim kendi tutumum hakkında, o seçimi yaptırmadığım için bir takdir...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, hayır, sizinle ilgisi yok, Meclis Başkanının tavrıyla ilgili.

BAŞKAN - O zaman, onun yolları başka. Şimdi yöneten benim...

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Başkanım, ara verin.

BAŞKAN - Hayır canım!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, hayır... Sayın Başkan, 63'üncü madde, Meclisin çalışma usulü...

BAŞKAN - Neyse, biz birbirimizi anladık.

Buyurun, size iki dakika söz veriyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.