Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:66
Tarih:21/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Bakan, çok çeşitli araçlarla memura 1 derece verilmesi için talepler yöneltiliyor. Sonuncusu 2005 yılında gerçekleşmiş. Gelen başvurularda, 2005 yılından sonra ocaktan itibaren işe başlayanlarla Aralık 2004'te işe başlamışlar arasında bir eşitsizlik olduğu dile getiriliyor. Bu yönde bir çalışma var mıdır?