Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:66
Tarih:21/02/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, teşekkür ederim.

Şimdi, kanun çıkarıyoruz. Niçin kanun çıkarıyoruz? Tamamen iktidarın yaptığı yolsuzlukları örtbas etmek için. Şimdi, Hükûmet sırasında oturan Faruk Bey'in, bir defa, 2006'da bir yaralanma meselesi oldu. Sonucu ne oldu, belli değil -vurmuşlardı kendisini- bilmiyoruz. Kızını getirdi, Hacettepe Tıbba kaydetme hakkı olmadığı hâlde kaydettirdi. Her yerde tıp fakültesine karşı çıkıyorlar. Böyle haksız nasıl getirip kaydediyor? Kardeşini Bursa'da tutukladılar, iki gün sonra serbest bıraktılar. Yani, AKP'liler...

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuyla ilgili soru sorun, lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, hayır, soru soruyorum canım.

Hükûmet sırasında oturan kişinin hukuka saygılı olması lazım. Yani, niye kanunları çıkarıyoruz? Kanunları, tamamen, işte AKP'lileri korumak için, yolsuzluklarını örtmek için, hırsızlıklarını örtmek için, bunun için çıkarıyoruz. Bu kanunları bu Mecliste bu saatlerde yapmanın da bir anlamı yok.

Açıklamadı. Bir kardeşi vardı Bursa'da, demirci Osman'dı, şimdi holdingci Osman olmuş. Bursa'nın en büyük holdingleri...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)