Konu:Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:65
Tarih:20/02/2014


Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Fatih Hilmioğlu bugün özgür kaldı. Biraz önce AKP milletvekili dedi ki: "Tamam, bak, iyi şeyler yapıyoruz, geç kaldık ama iyi şeyler yapıyoruz." Bizde bir söz vardır "Geç gelen adalet adalet değildir." diye. AKP milletvekilinin adaleti böylece ilga ettiğini itiraf ettiğini düşünüyorum.

Sayın Bakana şunu sormak isterim: Genel gerekçede, sayfa 6'da "ÖYM'leri adil yargılama bakımından tartışmalı olduğu için kaldırıyoruz." diyorsunuz. Bunların verdikleri kararlar da tartışmalı o hâlde. Ben çok açık olarak sizden duymak istiyorum, ÖYM'lerin kaldırılışının Balyoz ve Ergenekon davalarının durumu üzerindeki etkileri neler olacaktır?

Teşekkür ederim.