Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, az önce iktidar partisi grup başkan vekili, benim memleketim Iğdır'la ilgili "Bunları yaptık." dedi. Ben, size, şimdi neler yapılmış, neler yapılmamış bir iki dakika onu anlatıp herhâlde Meclisi kapatacağız.

Değerli arkadaşlar, ben, Iğdır Tuzluca Aliköse köyündenim. Benim köyümün köy içi yolunu -mezarlığa giden bir yol vardı- sel götürdü. Önceki Sayın Bakana da söyledim, bu mezarlığa giden bir yol, cenaze olduğu zaman insanlar şu anda köyün içinden yol olmadığı için köyün çevresinden dolaşarak götürüyor. "Burası, 1-1,5 kilometre bir yol, dere ıslahı yapılması lazım." dedik "Tamam, ilgileniriz." dediler. Yalandan bir dozer göndermişler, daha da büyük kayaları ortalığa getirip bırakmışlar, yine aynı hâlde, yaptığınız bu.

Bakın, benim Aliköse köyümün, yine Ünlendi, Karakoyunlu, İncesu, Ortabucak köylerinin şu anda suları yok, Hamurkesen köyünün suları yok. Tuzluca'nın en büyük -geçmişte belde idi- beldesi, şu anda köyü olan Gaziler'de su sorunu yaşanıyor hâlen, siz gelmişsiniz işte on bir yıllık icraattan falan bahsediyorsunuz.

Biliyorsunuz, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki: "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda!" Ahmet Arif de ona dayanak yaparak diyor ki: "Marifet, sen cehennem olsan bile/ Fedayı göze alabilmektir/ Seni cennet yapabilmek için/ Bu yoksul ve namuslu halka/ Bu'dur ol hikayet/ Ol kara sevda."

Evet, bütün mesele bu vatanı, bu yoksul ve namuslu halka cennet yapabilmektir, bunun için feda olabilmektir. Yoksa birilerinin cebini doldurmak değildir, birilerinin evlerinde dolar stoklaması değildir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)