Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 546 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin üzerinde şahsım adına lehte söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse AFAD'da gerekse gençlik hizmetlerinde birçok güzel düzenlemeler yapıyoruz; Türkiye'de bugüne kadar yapmış olduğumuz güzel kanunlara, düzenlemelere bir yenisi daha ekliyoruz.

Bu kanunda emeği geçen başta Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, Genel Kurulumuza, bürokratlarımıza huzurunuzda teşekkürü borç biliyorum.

Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi geliştiriyoruz, Türkiye'yi değiştiriyoruz. Geçtiğimiz günde dağıtmış olduğumuz tablet bilgisayarlarla da bunu bir kez daha gösterdik. Ama, süs ve süslenmekten başka bir şey görmeyenler, tablet bilgisayarı da süs aracı olarak görüyorlar ama çocuklarımız tablet bilgisayarı hangi amaçla kullanacağını çok iyi biliyorlar, nerede kullanacaklarını çok iyi biliyorlar, bilgiye nasıl ulaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla, tablet bilgisayarı süs aracı olarak görenleri çocuklarımıza havale ediyorum.

Bu kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)