Konu:İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önceki hemcinsimin konuşmasını aslında bir yandan üzüntüyle izledim, bir yandan da hak verdim. Bana nasıl cevap versin? Bu cevap verme işi kapasite işidir, kapasite. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından "Aa" sesleri) O yüzden, sizden böyle bir cevap falan beklemiyoruz.

Gelelim, benim sahada olmama halime. Sahada olmadığım için Mecliste sıkıldığımı söyledi kendisi.

Bakın değerli arkadaşlar, ben sahada olmayı bin kere bu ceylan derisi koltuklarda olmaya tercih ederim çünkü asıl halkın sesini orada duyarım. Siyaset, teknisyen işi değil, gönül işidir. Sizler sahada olsaydınız eğer, o polis şiddetiyle karşılaşan gençleri gördüğünüzde "Acaba, ben, o TOMA'nın karşısına çıkayım mı, çıkmayayım mı?" diye düşünmek için bir zamanınız dahi olmadığını çok iyi bilirdiniz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bayatladı bu laflar, bayatladı!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - O gençlere gaz sıkılırken polisin önünde onlara kalkan olmak için "Acaba zamanım var mı yok mu?" diye düşünmeye fırsatınız olmadığını çünkü bunun yürekten gelen bir şey olduğunu çok iyi bilirdiniz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Yavaş yavaş sağa kaydınız, yavaş yavaş!

TUFAN KÖSE (Çorum) - Aylin Hanım, bu tarafa anlat, biz biliyoruz, bu tarafa!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama, tabii, sizler siyaseti gelecek nesiller için yapmıyorsunuz, gelecek seçimler için yapıyorsunuz! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından "Allah Allah!" sesleri) Sizden daha fazlasını bekleyemeyiz!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Yavaş yavaş sağa kaydınız, yavaş yavaş!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Gelelim ODTÜ konusuna. Bir ODTÜ'lü olarak, ODTÜ'yle de, ODTÜ yolu için mücadele eden tüm gençlerimizle de gurur duyuyorum. Ne utanç vericidir ki bugün ağaç kesenler değil, oraya ağaç diken gençlerimiz on dört buçuk yıllık mahkûmiyet için şu anda yargılanmakta.

Ben, her fırsatta o gençlerin de hakkını savunmaya devam edeceğim diyorum ve saygıyı alabilecek kapasitede olanlara sunuyorum.

İyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)