Konu:Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:65
Tarih:20/02/2014


Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, öncelikle, mübaşirler "yardımcı hizmetler" sınıfında biliyorsunuz. Bunların "genel idare hizmetleri" sınıfına alınması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

Ayrıca, zabıt kâtipleri, yazı işleri müdürleri ve diğer personelin fazla mesaisiyle ilgili bir çalışmanız var mı?

Asıl sorum; biliyorsunuz, Gezi olayları sırasında Kabataş'ta yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi değişik fantezilerle süsleyerek yalan dolanla kamuoyuna yansıtan ve adli mercileri iğfal eden, böylelikle de Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesinde yazılı "suç uydurma suçu"nu işleyen bu hanım kardeşimiz hakkında adli mercilerce bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Teşekkür ediyorum.