Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Kabataş yalanının ortaya çıkmasından ne kadar rahatsız olduğunuzu hepimiz biliyoruz, hepimiz farkındayız.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Nereden biliyorsun yalan olduğunu?

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Az önce sorduğun sorunun karşılığını bilmediğin ortaya çıkıyor!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Önce "Camide içki içtiler." dediniz...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İçtiler tabii.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ..."Camiye ayakkabıyla girdiler." dediniz...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Girdiler, girmediler mi?

HASAN ÖREN (Manisa) - Yalan. Kim girdiyse ispat et.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...arkasından, Kabataş yalanını uydurdunuz ama bütün yalanlarınız tek tek ortaya çıktı, bundan dolayı çok rahatsızsınız.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ya, bu kadar yalanı aynı anda nasıl söylüyorsunuz?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama size bir önerim var...

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Şiddete maruz kalanın nasıl yalan söyleyebileceğini düşünüyorsunuz?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...gelin, inançlarımız üzerinden, gelenek göreneklerimiz üzerinden, annelik gibi ulvi duygular üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Hadi oradan!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İnsanların duygularını sömürmeyi bir yana bırakın diyorum.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen nasıl kadınsın ya?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, yalan dört nala yürür, gerçekler adım adım gider ama zamanında yetişir.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen nasıl kadınsın? Bir kadına taciz yapılırken sen nasıl burada konuşursun? Bilerek utanmadan...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Artık takke düştü, kel göründü. O yüzden bunu bu şekilde kabul edin.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen nasıl bir kadınsın! Raporlar varken nasıl bir kadınsın, konuşuyorsun sen, utanmadan!

BAŞKAN - Sayın Dalyan, lütfen...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sayın Elitaş'ın şahsıma yönelik söylediği konuya gelince bunu hakikaten bir fıkra gibi karşılıyorum.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen nasıl bir kadınsın? Kadının yüzkarasısın sen! Bir kadına taciz yapılıyor, sen daha konuşabiliyorsun ve gülebiliyorsun, utanmadan!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Çünkü, bizim partimizde en azından aday adayı olabilme hakkı vardır.

Siz bağıran kadın milletvekilleri, hiç düşünmüyor musunuz acaba ben de şu bakanlar koltuğunda oturuyor olamaz mıydım?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen utanmadan bir kadına nasıl konuşuyorsunuz, utanmadan?

BAŞKAN - Sayın Dalyan, lütfen...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Neden içimizden sadece biri bakanlar koltuğunda.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen nasıl konuşuyorsun bir kadına karşı? Bir kadın taciz oluyor, birisi taciz oluyor ve sen konuşuyorsun utanmadan!

BAŞKAN - Sayın Dalyan, oturur musun lütfen.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ben de Savunma Bakanı olamaz mıydım? Ben de Millî Eğitim Bakanı olamaz mıydım diyemiyor musunuz?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Nasıl bir yüz, nasıl bir ifade, nasıl bir terbiyesizlik bu!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Diyemiyorsunuz çünkü sizin bunu isteme hakkınız dahi yok. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Utanmadan bir de ellerini böyle yapıyorsun. Nasıl bir kadınsın sen, utanmadan konuşabiliyorsun, gülebiliyorsun sen? Nasıl bir kadınsın sen?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Çünkü, siz itaate alışmışsınız, siz biat kültürüne alışmışsınız. O yüzden, süs bitkileri sizin için iltifat kalmıştır, iltifat.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sen nasıl utanmadan konuşuyorsun? Konuşturmayacağım seni burada. Terbiyesiz!

BAŞKAN - Sayın Dalyan...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bu böyle biline diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)