Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, az önce konuştuğumda, bazılarınızın o koltuğun tam olarak hakkını vermediğinden bahsettiğimde bazı tepkiler geldi. Bakın, bu tepkilerin haklı mı, haksız mı olduğunu anlamak için size çok basit bir soru soracağım.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Sen kendi sıralarına bak ya! Madde üzerinde, önergen üzerinde konuş!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bir vatandaşımızın ismini söyleyeceğim size, hepimizin alnına bir mühür gibi işlenmiş olan bir isimden bahsedeceğim, bakalım bu isim sizin için bir şey ifade ediyor mu değerli arkadaşlar: Salih Yiğit Tekin.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Öyle bir hakkın yok!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Salih Yiğit Tekin isminin sizin için bir ifadesi var mı, bir şey ifade ediyor mu sizin için? Böyle boş boş bakarsınız tabii, hiçbir şey ifade etmiyor! Neden, neden? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Niye boş boş bakalım.

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Ben Mansur Yavaş'ı biliyorum!

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, lütfen!

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Saygısız sen, saygısız! Bu kadar saygısızlık olmaz!

AHMET YENİ (Samsun) - Saygı diye bir şey yok! Bir de bayan olacak!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bu vatandaşımız, 17 Aralık günü, cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ortaya çıktığı gün, Meclisin önünde kendini yakan kişidir, biliyor musunuz? Ve kendini yakarken ne dedi biliyor musunuz?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ne dedi? Bilmiyoruz.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - "Açım, açım!" dedi.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Öyle mi!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ne kadar net, ne kadar temiz bir ifade değil mi? En temel ihtiyacını karşılayamadığı için bu vatandaşımız kendini yaktı ve on gün sonra da hastanede yaşamını yitirdi. Ama, tabii, siz bunların hiç farkında değilsiniz çünkü siz 17 Aralık günü bambaşka konularla meşguldünüz.

Bakın, görüyoruz ki sizin ne gözünüz ne karnınız doyuyor bazılarınızın değerli milletvekilleri. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bundan rahatsızlık duyanları tenzih ediyorum ama 700 bin liralık kol saatleri, umre ziyaretleri, birinci derece sit alanından üçüncü derece sit alanına çevrilip üzerine yapılan villalar, ayakkabı kutularında bulunan milyon dolarlar, bakan oğullarının evinden çıkan para sayma makineleri, bakan oğullarının evinden çıkan boyum yüksekliğinde kasalar... Bunların hiçbirisi sizin gözünüzü doyurmuyor öyle anlıyorum ki.

Aslında, sizin karnınız da doymuyor. "Açım." diye bahsettik ya, birkaç örnek de bununla ilgili olarak vermek istiyorum. Bakın, önceki Bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin üç ayda 56 bin TL'lik çerez tüketmişti; 56 bin TL, üç ayda. Bakın, bir hayal edin. Fatma Şahin boyunda, 4 tane çuvalın içerisinde çekirdek hayal edin. Fatma Şahin sabahtan akşama çekirdek yese o 4 çuvalı, her gün 4 çuval çekirdeği bitiremez. Nereden geliyor bu 56 bin TL'lik çerez masrafı? Arkadaşlar, utanın biraz. Bu da yetmedi, daha geçenlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 20 bin TL'lik pasta masrafı yaptığı ortaya çıktı. Şimdi kabaca hesaplayalım: Bir pasta 50 lira olsa 400 pasta eder, 400 pasta. İnsaf edin arkadaşlar! Yani, bu "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." kafasıdır, başka hiçbir şey değildir bakın, size söyleyeyim. Onun için, ne gözünüz doyuyor ne karnınız doyuyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yiyorsunuz bu ülkeyi ama biz buna asla ve asla izin vermeyeceğiz, bunu böyle bilin.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Temiz bir dille konuşsun.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, Başbakan hem bugün...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, temiz bir dile davet edin, temiz bir dile.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Düzgün konuş, düzgün! Yakışıyor sana!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sayın Başkan, herhâlde ek süre vereceksiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ek süre vereceğinizi düşünüyorum Sayın Başkan çünkü süremden alıyorlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Ne yapmamı istiyorsunuz, uyarıyorum.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, temiz bir dile davet edin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sessiz olalım.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ek süre, ek süre...

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Nazlıaka, böyle bir usulümüz yok.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ek süre vermeyecekseniz burada bitireceğim konuşmamı.

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, konuşmanıza devam edin. Sebep oluyorsunuz...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Temiz bir dile davet edin, temiz dille konuşsun.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, dün de bugün de Sayın Başbakan Kabataş'lılığını devam ettirdi.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Senin psikolojini Mansur mu bozdu? Mansur mu bozdu senin psikolojini?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Aranızdaki bir AK PARTİ milletvekili, AKP milletvekili dün bir televizyon kanalına çıktı ve dedi ki... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAMZA DAĞ (İzmir) - Kimmiş aksıran tıksıran? Sen salyalarını akıt... Aksıran, tıksıran kimmiş?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ..."CHP'li Aylin Nazlıaka'nın Kabataş'la ilgili yaptığı demeci şu gazete bir de manşet yapmış. Nasıl manşet yaparlar?"

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yuh be sana, yuh! Kadın haklarını savunacaksın bir de değil mi!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Yani, bir yandan basına ayar vermeye çalışıyor...

HAMZA DAĞ (İzmir) - Bir bayana hiç yakışmıyor söylediklerin.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...öbür taraftan da gene Kabataş olayıyla halkı farklı şekilde kandırarak...

HAMZA DAĞ (İzmir) - Aksırmakmış, tıksırmakmış...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...ikna ederek ve bir yandan da "başörtülü vatandaşım" diyerek...

HAMZA DAĞ (İzmir) - Hadi, Mansur gelsin senin hakkından, Mansur!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Kadın haklarını savunacaksın bir de değil mi!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...halkın arasına kin ve nefret tohumları ekerek ötekileştirmeye, bölmeye çalışıyor.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Mansur bozdu senin psikolojini, Mansur.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - İşte, biz, bunu asla ve asla izin vermeyeceğiz.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Bir kadın olarak orada yazılanları siz savunmuyorsanız yazıklar olsun! Size kadın savunucusu denemez. Siz kadın savunucusu olamazsınız. Siz Kabataş'taki kadını savunmuyorsanız kadın savunucusu olamazsınız. Yazıklar olsun size!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Siz her ne kadar basın üzerinde baskı kurmaya çalışsanız da her ne kadar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Nazlıaka.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ben teşekkür edemiyorum Sayın Başkan, zamanımı aldılar.