Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 546 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 44'üncü maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hakkında geçen hafta öyle bir kanun çıkardık, yeniden bir torba kanunu getirdik. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanununda daha önce 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Bakanlığın bütün teşkilatları feshedilmişti, 81 il başkanı açığa alınmış ve hepsine tam maaş para ödeniyor. Müsteşar... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Başkan, hepsi, bunlar gidiyorlarsa gitsinler, şurada, kulislerde konuşsunlar.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada niye sohbet ediyorlar ya?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, sohbet ediyorlarsa gitsin, orada etsinler.

BAŞKAN - Uyardım Sayın Genç, buyurun siz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, bakın, müsteşar dışındaki müsteşar yardımcılarına, şube müdürlerine, genel müdürlere -tam maaşla, Fatma Şahin- bunlara maaş bağlandı, ondan sonra kendi yandaşlarına da yeni adamlar getirdiler, onlara maaş bağladılar. Dünyanın en ilkel memleketinde, en geri zekâlı toplumlarda ve en geri zekâlı iktidar gruplarında hiçbir zaman kanunla insanların müktesep hakları feshedilemez, kendi yandaşlarına kanunla böyle imtiyazlı kadrolar verilemez. Dolayısıyla tamamen faşist bir diktanın hâkim olduğu bir iktidar anlayışı AKP'nin iktidar anlayışına hâkim olmuş ve dolayısıyla Türkiye'yi faşist bir diktaya götürmek istiyorlar.

Şimdi, Tayyip Erdoğan bugün seçim beyannamesini açıklıyor, "O kadının aldığı adli tıp raporunu birileri bir yerine koysun." diyor. Ben şimdi soruyorum: Tayyip Bey, bizim koyacak yerimiz yok, sen bir yerine koy!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Tüü Allah kahretmesin!

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Ahlaksızlık yapma ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Onu sen bir yerine koy!

Yani şimdi, bizim o adli tıp raporunu koyacak bir yerimiz yok arkadaşlar.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen ne biçim bir adamsın ya! Tüü sana!

KAMER GENÇ (Devamla) - Kendisi bir yerine koysun onu! Tamam mı?

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Yazıklar olsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, ayrıca, bakın, beyler, şimdi, geçen hafta ben burada Bekir'e dedim ki...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, böyle konuşma olur mu ya?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Başbakan nasıl konuşuyor?

KAMER GENÇ (Devamla) - "Bekir, sen lekeli bir adamsın, sen hâkimlere ve savcılara telefon etmişsin, senin hakkında 2 tane fezleke gönderilmiştir. O fezlekeler nedir açıkla."

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Böyle konuşma olur mu Başkanım ya?

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen temiz dille konuşun. Uyarıyorum sizi.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bekir dedi ki: "Efendim, benim bu hâkimlere ve savcılara telefon ettiğime dair ispat etmeyen namussuz ve şerefsizdir." Ben de diyorum ki: Şerefin ve namusun varsa Bekir, gel, çıkalım halkın karşısına, konuşalım.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Senin halkın karşısına çıkacak yüzün mü var?

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen acaba Tayyip Erdoğan'ın oğlunun, efendim, savcılığa gönderilmemesi için niye savcıya talimat verdin?

Şimdi, beyler, bakın, biz burada size karşı söylediğimiz sözlerden artık utanç duyuyoruz. Bu Parlamento böyle gitmez.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sende utanma mı var ya? Utanmaz adam!

KAMER GENÇ (Devamla) - Çünkü bakın, 630 milyon dolar, bakın, 630 milyon dolar Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla müteahhitlerden toplanmış, haraç toplanmış.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Utanmaz adam!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu haraçları nereye verdiği belli, Tayyip'in satın almak istediği, daha doğrusu devretmek istediği gazetelere verilmiş.

Ayrıca, arkadaşlar, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kurduğu vakıf var. Bu vakfın içinde sizin içinizden kişiler de var. Bu vakfa haraçlar toplanmış. Ya, diyoruz ki: Eğer temizseniz haydi çıkalım, bu vakıfla ilgili araştırma yapalım, namuslu ve şerefli adamın -sana da soruyorum- alnı açık olur. Çıkarız, önergeleri veririz, araştırırız, hakikaten hırsızlık, yolsuzluk varsa var, yoksa o zaman deriz ki "Arkadaş, ya, böyle bir şey yok." Ama siz her şeyi örtbas ederseniz, hâkimleri görevden alırsanız, bu soruşturmayı yapan polisleri görevden alırsanız, her şeyi altüst ederseniz peki nasıl bunlar kanıtlanacak? O zaman demek ki arkanızda pislik var, arkanızda yolsuzluk var.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kendi oğlunun dairelerini de getir.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bundan kaçıyorsunuz. Onun için Bekir Bozdağ'a diyorum ki: Şerefin ve namusun varsa gel, senin eğer...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Oğlunun dairelerini de getir, oğlunun dairelerini.

KAMER GENÇ (Devamla) - O fezlekeleri açıkla, ondan sonra şey edelim.

Bak, Mehmet Ali Şahin burada. Diyor ki "Efendim, Fethullah Gülen'e Yargıtaydan dosya gönderildi." Mehmet Ali Şahin, senin bakanlığı bıraktığın kaç sene oldu, niye şimdiye kadar açıklamadın? Dürüst adamsa o zaman Fethullah Gülen'e Yargıtaydan dosya gönderildiği zaman çıkıp da bunu açıklasaydın. Niye şimdiye kadar bekledin? Çünkü her zaman bekliyorsunuz ki... Bakın, bunu çıkıp açıklamak zorundasın. Fethullah Gülen'e Yargıtay'dan dosya gönderildi mi, gönderilmedi mi? Gönderen kim? Sizin Yargıtaya getirdiğiniz adamlar, çık burada açıkla bunu. Niye açıklamıyorsun? Demek ki bakın, insanların karşısında dürüst konuşun...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ...bildiğiniz şeyleri hesabınıza geldiği zaman açıklamayın. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Dürüst sen misin, hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim. Sen kimsin?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi oradan yürü! Terbiyesiz, yürü!

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

Lütfen Sayın Genç, oturun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen kimsin?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi yürü, git!

BAŞKAN - Sayın Can...

KAMER GENÇ (Devamla) - Sana ne ya, gitmiyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi in oradan. Çıkıyor buraya hakaret ediyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Gitmiyorum, hadi gel bakalım, çıkalım bakalım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi yürü, git!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen yerinize oturun.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Senin aradığın o.

BAŞKAN - Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Devamla) - Doğruları konuşuyoruz burada, çıkın bize dürüst cevap verin ya! Bu Hükûmet çıkıp bize cevap versin burada ya! Bu kadar yolsuzluk dosyalarını dile getiriyoruz, hiç kimse bize cevap vermiyor ya!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Utanmaz! Utanmaz adam!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen oturun.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Yürü, hadi git!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sana ne?