Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:64
Tarih:19/02/2014


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, şu Gezi olaylarını bir açıklığa kavuşturalım isterseniz. Bakın, hiç anlayamamışsınız siz bu olayları. O zaman, o dönemde gençler, özgürlük için, adalet için, eşitlik için, demokrasi için sokaklara çıktılar. O gençlerdi ki onların yürekleri sizler gibi burada süs bitkisi gibi oturanlardan çok daha kuvvetliydi.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Yapma be! Yapma!

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Süs bitkisi sizsiniz! Lütfen nezaketli olun!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - O gençler ki hayatlarını tehlikeye atmayı göze aldılar.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sizi nezakete davet ediyoruz. Sayın Milletvekili, nazik olun!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Gezi olayları aynı zamanda siyasetin bir teknisyen işi değil, bir gönül işi olduğunu da gösterdi arkadaşlar. Ben o dönemde o gençlerle birlikteydim. (Gürültüler) İdrak yolları tıkalı olanlarla hiç konuşmuyorum, hiç sizi muhatap almıyorum.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Nasıl almazsın muhatap!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ben o dönemde o gençlerle birlikteydim; hastanelerde, emniyette hep o gençleri koruma altına almaya çalıştım. Sizin kışkırttığınız, sizin Hükûmetinizin verdiği talimatlarla baskı altında kalan, şiddet altında kalan o gençleri korumak için oralardaydık bizler. Buna sizler bizi mecbur ettiniz. Ama biliyor musunuz, o Gezi olaylarında aslında bir önderlik yoktu, o Gezi olaylarında bir hiyerarşi yoktu, sizin halkı bölmeye çalıştığınız gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, başı açık, başı örtülü diye bir ayrım yoktu; herkes el ele kol kola aynı şey için mücadele etti.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Onu siz yaptınız!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Herkes demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdi. İşte, bunu idrak edebilecek noktada olsaydınız zaten sizler de o zaman sokakta bizlerle birlikte olur, o gençlerin hakkını savunurdunuz.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Allah, Allah!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama sizde bunu anlayacak yürek olsa, bunu anlayacak zekâ olsa...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sandık var, sandık!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ...zaten bunları konuşuyor olmazdık!

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Allah, Allah!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)