Konu:Kapalı oturumdan açık oturuma geçerken İç Tüzük'ün 70'inci maddesinin son fıkrası uyarınca hareket ettiği için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'a teşekkür ettiğine ilişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Kapalı oturumdan açık oturuma geçerken İç Tüzük'ün 70'inci maddesinin son fıkrası uyarınca hareket ettiği için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'a teşekkür ettiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Her şeyden önce, Sayın Başkana, gizli oturumdan açık oturuma geçerken İç Tüzük'ün 70'inci maddesinin son fıkrası uyarınca hareket ettiği için teşekkür ediyorum.

Biz, kapalı oturum önergesi vermiştik. Kapalı oturuma ilişkin gerekçe ortadan kalktıktan sonra, Sayın Başkan, İç Tüzük'ün 70'inci maddesinin son fıkrasına göre açık oturuma geçilmesi hususunu Genel Kurulun takdirine sundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisine gol atacağım merakıyla, sevinciyle bunu reddetti.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Onları burada açma, kapalı oturumda geçen hususları açma.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bunu reddetti. Kapalı oturuma devam yönünde bir karar aldıklarını düşündüler ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda "gol" sesleri duymaya başladım.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan kapalı oturumdaki hususların açıklanması suç değil mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Zannettim ki büyük bir final maçı oynanıyor. Sayın Başkan, bu son tutumunuz nedeniyle, öyle anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu kendi kalesine bir gol atmıştır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Başkandan özür dileyin, o zaman Başkandan özür dileyin.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan kapalı oturumdaki hususları açıklaması suç değil mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.