Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 34'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 34'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Elitaş -yani bu konuşmasından daha önce buraya çıktığında- çok büyük bir iddiayla konuştu: "Arkadaşlar, biz buradayız, AK PARTİ Grubu ayakta, dimdik, çıkaracağız." Şimdi bakıyorum pes etmişsiniz, pes etmişsiniz yani iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna yalvarıyor âdeta "Önergeleri çekin de grubumuz perişan oldu, gidelim..."

İHSAN ŞENER (Ordu) - Biz daha torba yasayı da çıkaracağız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Çok çabuk pes ettiniz ve bir tehdit yöneltiyor yani: "Usul tartışması açmak istemiyorum. Yani açarsak sizin bu yoklama isteminizi biz engelleriz."

Sayın Elitaş, hadi buyurun usul tartışması açın, önleyebiliyorsanız önleyin. İç Tüzük'ü çiğneyeceğiz diyorsanız buyurun çiğneyin ama şaşırmam. Siz Anayasa'yı, hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını çiğnemeyi göze almışsınız, İç Tüzük'ü çiğnemeyi de göze alabilirsiniz ama size hiç tavsiye etmiyorum bunu, hiç tavsiye etmiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)